PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Gregoriánský chorál I - OCM3161
Anglický název: Gregorian chant
Zajišťuje: Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola (41-CM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. David Eben
RNDr. Zbyněk Šír, PhD.
Bc. Barbora Sojková
Anotace
Poslední úprava: SEMERADO (23.11.2005)
Cílem tohoto předmětu je základní seznámení s gregoriánským chorálem jakožto specifickým zpěvem katolické církve po stránce teoretické i praktické. Důraz je kladen na praktické seznámení se s repertoárem a získání interpretačních návyků a znalostí při jeho provozování. Repertoár bude sledovat liturgický rok. Součástí studia je praktické provedení chorálního zpěvu při liturgii a dirigování části propria.
Literatura
Poslední úprava: SEMERADO (23.11.2005)

Dom Eugene Cardine: Gregorian Semiology, Solesmes 1982

Dom Hourlier: The Musical Notation of Latin Liturgical Chants, Solesmes 1991

Hiley, David: Western Plainchant, A Handbook, Oxford 1993

Dom Ferreti: Esthétique grégorienne, Solesmes, 1979

Graduale triplex, Solesmes 1979

Offertoriale triplex, Solesmes 1985

Processionale monasticum, Solesmes 1893

Antiphonale monasticum, Solesmes 1934

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK