PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Liturgické slavnosti II - OCM2122
Anglický název: Liturgical festivals II
Zajišťuje: Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola (41-CM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Filip M. Suchán
Prerekvizity : OCM1121
Anotace
Poslední úprava: SEMERADO (23.11.2005)
Výklad je zasazen do širšího historického kontextu se vztahem k vývoji náboženství, k dějinám umění, literární historii a hudebně vědním oborům. V rámci církevního roku se vymezují základní svátky a slavnosti v roce (vánoce, velikonoce) a definuje jejich smysl. Výuka je rozdělena na slavnosti v rámci liturgie a na slavnosti jako součást významných událostí. Každý typ slavností je doplněn specifickým hudebním doprovodem s podrobným rozborem (slavnostní liturgie, průvody, procesí, bohoslužba s figurální hudbou, liturgické drama).
Literatura
Poslední úprava: SEMERADO (23.11.2005)

Válka, J.- Štědroň, M.: Svátky a slavnosti v dějinách kultury, Opus musicum 18, 1986

Kupka, J.: O církevním roce, Praha 1907

Adam, A.: Liturgický rok. Historický vývoj a současná praxe, Vyšehrad, Praha 1998

Attwater, D.: Slovník svatých, Praha 1993

Schauber, V. - Schindler, H. M.: Rok se svatými, Karmelitánské nakladatelství 1992

Svět liturgie, Klášter premonstrátů na Strahově 1991

Vyskočil, J.: Stručný slovník duchovní hudby, Městské muzeum Čelákovice 1991

Schaller, M.: Římský misál, Praha 1947

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK