PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Intonace a sluchová analýza II - OCM212
Anglický název: Intonation and ear training
Zajišťuje: Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola (41-CM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Veronika Höslová
Prerekvizity : OCM111
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: SEMERADO (23.11.2005)
Cílem předmětu je vybavit žáka v systematickém metodickém postupu potřebnými kvalitami hudebního sluchu, které umožňují bezpečný a pohotový sólový i ansámblový zpěv vokálních partů a partitur z listu. Výuka předmětu se zaměřuje především na rozvoj tonálního, harmonického a rytmického cítění, hudební paměti, představivosti, hudebního myšlení a kreativity. Dále je součástí předmětu hlubší rozvíjení analyzačních schopností hudebního sluchu, zaměřené na specifičnost vokální sborové hudby a sbormistrovskou činnost.
Literatura
Poslední úprava: SEMERADO (23.11.2005)

Kolář, J.: Intonace a sluchová výchova, Praktická část I., II., III., skriptum SPN, Praha 1980, 1983, Karolinum, vyd. UK, 1996

Kolář, J. - Váňová, H. - Duzbaba, O.: Počátky tvořivé intonace, Diatonika dur I., II., Diatonika moll, Karolinum vyd. Univerzita Karlova, 1993

Kofroň, J.: Učebnice intonace a rytmu, Supraphon, Praha 1967

Doležil, M.: Intonace a elementární rytmus, Praha 1947

Spilka, F.. Sluchová cvičení, SNKLHU, Praha 1955

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK