PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Pěvecká výchova I - OCM181
Anglický název: Voice training
Zajišťuje: Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola (41-CM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Pavla Fendrichová
Anotace
Poslední úprava: SEMERADO (23.11.2005)
Základem výcviku hlasové techniky je individuální školení zpěváků, umožňující ve výsledné formě vzorové ukázky jednotlivých pěvecko-technických prvků a kvaliifikované uplatnění absolventů ve funkci sborových a sólových zpěváků. Předmět souvisí s intonací a sluchovou výchovou, protože mnoho intonačních nedostatků je způsobeno nedokonalostí pěvecké techniky, a naopak nedokonalá, málo pohotová intonační představivost negativně ovlivňuje kvalitu zpěvu.
Literatura
Poslední úprava: SEMERADO (23.11.2005)

Rösner, R.: Belcanto a moderní hlasová pedagogika, SHV, Praha 1963

Lohman, P.: Chyby hlasové techniky a jejich náprava, Supraphon, Praha-Bratislava 1968

Mařík, A. F.- Jonášová, L.: Abeceda hlasových cvičení, Panton, Praha 1971

Bär, J.: Pravý tón a pravé pěvecké umění, Supraphon, Praha 1976

Lacina, O.: Problémy zpěvního hlasu. Panton, Praha 1977

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK