PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základy taktovací techniky I - OCM151
Anglický název: Basic of conducting technique
Zajišťuje: Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola (41-CM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Marek Štryncl
Anotace
Poslední úprava: SEMERADO (23.11.2005)
Obsahem výuky předmětu je pochopit význam dirigování. V přípravných cvičeních je sledován základní dirigentský postoj, taktovací schémata, taktovací gesta a jejich praktické uplatnění při sborovém provedení skladeb písňového charakteru.
Literatura
Poslední úprava: SEMERADO (23.11.2005)

Kolář, J. a kol.: Sborový zpěv a řízení sboru, I, díl, SPN, Praha 1983, Karolinum, Praha 1997

Svoboda, J.: Učebnice dirigování a sborového umění, Praha 1962

Brož, J. - Kaňák, Z.: Základy dirigování, Panton, Praha 1982

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK