PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Latinský jazyk I - OCM1111
Anglický název: Latin
Zajišťuje: Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola (41-CM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Zdeňka Nováková
Anotace
Poslední úprava: SEMERADO (23.11.2005)
Výuka zahrnuje část gramatických a lexikálních jevů a společensko-kulturních poznatků. Cílem je seznámit se s latinou jako jazyk em, který je stále živý díky kontinuitě v kulturních dějinách, dále základní orientace ve slovnících, které jsou nezbytnou pomůckou při porozumění textům, které souvisejí s chrámovou hudbou nebo hudbou při liturgii.
Literatura
Poslední úprava: SEMERADO (23.11.2005)

Novotný, Fr. a kol.: Základní latinská mluvnice, H&H, 1992

Pražák, J. - Novotný, F. - Sedláček, J.: Latinsko-český slovník, Praha 1975, 1999

Quitt, Z. - Pecharský, P.: Českolatinský slovník, SPN 1992

Pech, J.: Latina pro gymnázia, Leda I. díl, 1995, II. díl 1996

Lexikon latinských výroků, přísloví a rčení, Svoboda 1988

Encyklopedie antiky, Academia 1974

Slovník antické kultury, Svoboda 1975

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK