PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Hra na varhany I - OCM1101
Anglický název: Organ I
Zajišťuje: Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola (41-CM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: MgA. Lukáš Vendl
MgA. Michal Novenko
MgA. Petr Čech
Anotace
Poslední úprava: SEMERADO (23.11.2005)
Studium hry na varhany je zaměřeno na přípravu kvalifikovaných hudebníků - ředitelů kůrů pro systematické zvyšování liturgické a interpretační úrovně hudebního chrámového provozu. Těžiště výuky spočívá ve specializované přípravě hry na varhany, to znamená ve zvládnutí technických problémů, výcvik hry na manuálu a pedálu, nácvik doprovodu liturgického zpěvu. Úvodem je stručný exkurz do historie vývoje varhanní hry v oblasti chrámové hudby a jejího zapojení do liturgického provozu. Výuka směřuje od seznámení se s nástrojem a vysvětlení jeho základní funkce a dispozice až po registrování různých skladebkterá pokračuje cvičením hry na pedály a studiem jednodušších skladeb. Vzhledem ke stylové interpretaci je nutné seznámení s různými pohledy a problematikou artikulace. Náplní předmětu je studium zpěvů mešního ordinaria (K. Bříza, P. Eben) z kancionálu, doprovod žalmů a doprovod písní z chorálníku a v neposlední řadě i v sólová hra na varhany a improvizace.
Literatura
Poslední úprava: SEMERADO (23.11.2005)

Bělský, V.: Nauka o varhanách, Editio Supraphon, Praha 1982

Cikrle, K.- Sehnal, J: Příručka pro varhaníky, Gloria, Rosice 1999

Die Orgel als sakrales Kunstwerk. Orgelbau und Orgelspiel in ihrem Beziehungen zur Liturgie. Hrsg. von F. W. Riedel. Mainz 1994-5

Drobné skladby J. S. Bacha, C. Francka, starých českých, německých, italských a francouzských mistrů

Varhanní doprovod k mešním zpěvům katolické církve

Hudba k liturgii: Mešní ordinarium K. Břízy a P. Ebena

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK