PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Czech Politics in the 20th Century - OBZO06
Anglický název: Czech Politics in the 20th Century
Zajišťuje: Děkanát (41-DEKAN)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
Třída: Volitelné předměty pro PS
Anotace - angličtina
Poslední úprava: CERNOCHO/PEDF.CUNI.CZ (11.02.2011)
The course provides a survey of Czech politics as a way of better understanding of the transformation process that this country has experienced during the last century and how the political system operates in nowadays society, including its political parties and decision-making structures. The course analyses the most important events and processes of the modern Czech politics such as the emergence of modern Czechoslovak state, Communists coup, Prague spring, Velvet revolution. The course integrates historical and theoretical approaches. The main aim of the course is to analyze democracy and totalitarianism as the concepts of political organization of society and to show impact of both on Czech politics. The substantive part of the course will be focused on the recent political development and on the explanation of the Czech political system, including system of representation, electoral system, etc.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: CERNOCHO/PEDF.CUNI.CZ (11.02.2011)

Fawn, Rick: The Czech Republic, a nation of velvet, Amsterdam, Harwood Academic Publishers, 2000

Hollis Wendy: Democratic consolidation in Eastern Europe, New York, Columbia University Press, 1999

Hugh LeCaine Agnew: The Czechs and the Lands of the Bohemian crown, Stanford: Hoover Institution Press, stanford University, 2004

Kopecký, Petr: Parliaments in the Czech and Slovak Republics, Aldershot, Ashgate, 2001

Tůma, Oldřich, Pánek, Jaroslav: A History of Czech Lands, Prague, Karolinum 2009

Vaculík, Ludvík: Two thousand Worlds

The Proclamation of Charta 77

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: CERNOCHO/PEDF.CUNI.CZ (11.02.2011)

Evaluation:

Students are required to be involved in class activities. They are required to read texts that will be distributed in advance and then discussed at class. The course shall be concluded by the final test.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: CERNOCHO/PEDF.CUNI.CZ (11.02.2011)

Course Schedule by weeks

1. Basic introduction to the Czech political system - discussion, comparison of the Czech and US models

Emergence of modern Czech state

The evolution of the political system of the Czech Lands between 1848 - 1918

Principles of Czech state formation

Implications for contemporary Czech politics

2. Spirit of Democracy - The First Republic

Institutions of representation and content scheme of the system

evolution of modern political ideologies - impact on system of political parties

economical development, social structure

3. The first experience with totalitarianism - The Second Republic and the Second World War

failure of democratic principles

Protectorate Bohemia and Moravia

domestic and exile resistance,

political programs of domestic and exile politicians

4. Looking for the third way in politics - The Postwar (political and economical) settlement between 1945-1948

limited democracy

parliamentary elections in 1946

communists coup

5. The second experience with totalitarianism - Political system between 1948 - 1989

Institutions of representation

restricted political participation

system of social and economical centralization

internal opposition and resistance against communist regime

6. Towards to the new regime - Breakdown of communist regime, political and institutional framework

reforms between 1989-92

transitional democracy - new constitutional principles

establishment of democratic political institutions of representation

emerging of political parties

economical transformation

7. Peaceful divorce - Splitting of the Czechoslovak federal state

Basic democratic values of the Czech Republic

constitutional and institutional framework

setting of political parties

8. The Czech politics in transition

EU integration as a tool of social and economical transformation (modernization) of the state and society

global and isolationistic tendencies in politics

9. Establishing of the political system in the Czech Republic

voting system

institutions of representation and content scheme of the system

10. Political parties in the Czech Republic

ideological approaches to the politics

analyses of political parties programs

11. Current development and future perspective

elections

economical reform

  • current problems of Czech democracy

12. Revising lecture, final debate

Požadavky k zápisu - angličtina
Poslední úprava: CERNOCHO/PEDF.CUNI.CZ (11.02.2011)

Tento předmět vyučují odborníci z ÚJOP.

Bližší informace včetně rozvrhu a kontaktů na vyučující najdete na http://it.pedf.cuni.cz/socrates/index.php?link=32〈=en.

V případě, že máte zájem o zápis do předmětu, kontaktujte vyučujícího předmětu (Štěpán Pecháček email: pechacek@psp.cz) a požádejte ho o zařazení do předmětu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK