PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Totalitarianism in the 20th Century - OBZO04
Anglický název: Totalitarianism in the 20th Century
Zajišťuje: Děkanát (41-DEKAN)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
Třída: Volitelné předměty pro PS
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK