Světový jazyk odborný I N - OBUZ22V044
Anglický název: World Language - Scientific I (German)
Zajišťuje: Kabinet výuky cizích jazyků (41-KVCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/2, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Neslučitelnost : OBUZ22041, OB2307A01, OB2307001, ON2307001, O01307401, O02307001
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: SKALOVA/PEDF.CUNI.CZ (18.04.2013)
Kurz je zaměřen na výklad a procvičování obtížnějších gramatických jevů, které jsou typické pro odborný jazyk. Dále je rozšiřována slovní zásoba, která je společná odborným textům různých oborů. Studenti jsou uvedeni do problematiky četby odborných textů na základě překladu a analýzy odborných statí různého zaměření.
Literatura
Poslední úprava: SKALOVA/PEDF.CUNI.CZ (18.04.2013)

A - J.Hird: MOVE - upper-intermediate

N - Drnková,Bergerová,Smetana -Cvičebnice němčiny pro pokročilé

F - Libre échange 2

Metody výuky
Poslední úprava: SKALOVA/PEDF.CUNI.CZ (18.04.2013)

seminář

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: SKALOVA/PEDF.CUNI.CZ (18.04.2013)

75% docházky,případně seminární práce

Sylabus
Poslední úprava: SKALOVA/PEDF.CUNI.CZ (18.04.2013)

Probírané gramatické jevy a konverzační temata jsou dána uvedenou učebnicí.