Světový jazyk odborný I A - OBUZ22V042
Anglický název: World Language - Scientific I (English)
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/2, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (30)
letní:neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Petr Lašťovička
Neslučitelnost : OBUZ22041, OB2301004, ON2301005, O01301211, O02301017
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: SKALOVA/PEDF.CUNI.CZ (18.04.2013)
Kurz je zaměřen na výklad a procvičování obtížnějších gramatických jevů, které jsou typické pro odborný jazyk. Dále je rozšiřována slovní zásoba, která je společná odborným textům různých oborů. Studenti jsou uvedeni do problematiky četby odborných textů na základě překladu a analýzy odborných statí různého zaměření.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Petr Lašťovička (19.05.2019)

A - J.Hird: MOVE - upper-intermediate
+ vlastní materiály

Metody výuky
Poslední úprava: SKALOVA/PEDF.CUNI.CZ (18.04.2013)

seminář

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Petr Lašťovička (08.09.2017)

75% docházky,případně seminární práce

úspěšné složení písemné zkoušky (min. 70 procent) - tři pokusy

překlad úryvku textu do češtiny

Sylabus
Poslední úprava: SKALOVA/PEDF.CUNI.CZ (18.04.2013)

Probírané gramatické jevy a konverzační temata jsou dána uvedenou učebnicí.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petr Lašťovička (10.09.2020)

Student musí zakončit písemný test na min. 70% a uspokojivě přeložit daný úryvek z odborného testu. Na písemnou zkoušku má 3 pokusy.

Součástí hodnocení je i jazyková a formulační úroveň.