Příprava na zkoušku ze světového jazyka N - OBUZ22V008
Anglický název: Foreign Language (German)
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D.
Atributy: Světový jazyk
Neslučitelnost : OB2307A01, OB2307001, ON2307001, O01307401, O02307001
Záměnnost : OOBU22004
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Filip Charvát, M.A. (06.12.2017)
Tento kurz vychází z toho, že jeho účastníci mají určité jazykové znalosti němčiny na úrovni A1. Tyto znalosti budou opakovány a postupně rozšiřovány tak, aby se jazyková kompetence přiblížila podle možnosti úrovni A2/B1. V (závěrečném) testu studenti budou vyzkoušeni z probrané gramatiky a jiných jazykových kompetencí. - Jazyková výuka se bude zaměřovat na čtyři základní jazykové kompetence (mluvení, poslech, čtení a psaní), v gramatických cvičeních budou probrány např. Perfekt, Possesiva, Imperativ atd. I slovní zásoba má být rozšířena.
Literatura
Poslední úprava: doc. Filip Charvát, M.A. (06.12.2017)

Kapitoly z "themen aktuell 1", případně materiálie z jiných učebnic na odpovídající úrovni

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Monika Mikešová (03.10.2017)

Aktivní účast + testy ze slovní zásoby + (závěrečný) test(y)