Příprava na zkoušku ze světového jazyka A - OBUZ22V006
Anglický název: Foreign Language (English)
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (100)
letní:neurčen / neurčen (100)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Marie Houšková
Mgr. Petr Lašťovička
Atributy: Světový jazyk
Neslučitelnost : OB2301004, ON2301005, O01301211, O02301017
Záměnnost : OOBU22004
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: SKALOVA/PEDF.CUNI.CZ (18.04.2013)
Zkouška je určena studentům, jejichž jazykové schopnosti jsou na úrovni B2 dle CEFR. Rozsah učiva je dán učebnicí Making Progress, Leo Jones, CUP a navazuje na gramatické a lexikální znalosti, které studenti již získali na střední škole.
Literatura
Poslední úprava: SKALOVA/PEDF.CUNI.CZ (18.04.2013)

L.Jones-Making Progress

Metody výuky
Poslední úprava: SKALOVA/PEDF.CUNI.CZ (18.04.2013)

seminář

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Petr Lašťovička (08.09.2017)

zápočet: 75% docházky, písemný test, případně seminární práce
zkouška: písemný test (dva pokusy)

Sylabus
Poslední úprava: SKALOVA/PEDF.CUNI.CZ (18.04.2013)

Probírané gramatické jevy a konverzační temata jsou dána uvedenou učebnicí.