Světový jazyk A - OBUZ22006
Anglický název: Foreign Language (English)
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (260)
letní:neurčen / neurčen (260)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Marie Houšková
Mgr. Petr Lašťovička
Atributy: Světový jazyk
Neslučitelnost : OB2301004, ON2301005, OOBU22004, O01301211, O02301017
Záměnnost : OOBU22004
Je záměnnost pro: OKBUZ22006
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: LASTOVI/PEDF.CUNI.CZ (09.10.2013)
Zkouška je určena studentům, jejichž jazykové schopnosti jsou na úrovni B2 dle CEFR. Rozsah učiva je dán učebnicí Making Progress, Leo Jones, CUP a navazuje na gramatické a lexikální znalosti, které studenti již získali na střední škole. Bez přímé výuky, proto se studentům nezobrazuje v rozvrhu, ale pouze v grupíkové skupině.
Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Petr Lašťovička (25.09.2020)

Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4683

Zoom: možnosti konzultace

Literatura -
Poslední úprava: SKALOVA/PEDF.CUNI.CZ (18.04.2013)

L.Jones-Making Progress

Metody výuky
Poslední úprava: LASTOVI/PEDF.CUNI.CZ (09.10.2013)

nemá přímou výuku

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Petr Lašťovička (08.09.2017)

pouze písemná zkouška (tři pokusy) z učiva daného učebnicí (první deset lekcí)

Sylabus
Poslední úprava: LASTOVI/PEDF.CUNI.CZ (09.10.2013)

Probírané gramatické jevy a slovní zásoba jsou založeny na uvedené učebnici.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petr Lašťovička (10.09.2020)

Kurz je zakončen examinací. Min. počet 70%, 3 pokusy

Součástí hodnocení je i jazyková a formulační úroveň.