PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Zpracování dat v cloudu - OBUZ19V205
Anglický název: Cloud data processing
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBZ0I122C
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Jiří Leipert, Ph.D.
Třída: Volitelné předměty pro PS
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jiří Leipert, Ph.D. (02.02.2018)
Studijní předmět Zpracování dat v cloudu je zařazen do společného základu tříletého bakalářského studia. Předmět je určen pro studenty oborů se zaměřením na vzdělávání, pedagogiku a speciální pedagogiku studijního programu B7507 Specializace v pedagogice. Tento volitelný předmět je v modelovém učebním plánu daného studia zařazen do zimního i letního semestru s dotací 0/2 hodiny týdně. Studijní předmět je uzavřen zápočtem a je ohodnocen 2 kredity. Zapsání tohoto předmětu předpokládá absolvování některého úvodního předmětu společného základu (Zpracování a prezentace dat na počítači či Grafika na počítači).
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jiří Leipert, Ph.D. (02.02.2018)

NETMAIL,s.r.o. Vzdělávací portál Google Apps: learning site [online]. Praha, 2014 [cit. 2015-01-02]. Dostupné z: https://sites.google.com/a/netmail.cz/nmvzdelavaciweb/

LEIPERT, Jiří. The evolution of cloud platforms for learning. In: Information and Communication Technology in Education.: Proceedings. first, 2013. Ostrava: Repronis, 2013, s. 143-148. ISBN 978-80-7464-324-8.

VELTE, J., VELTE, A., ELSENPETERR.. CloudComputing: Praktický průvodce. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, 304 s. EAN: 9788025133330.

SETÍKOVSKÁ, Blanka. Cloud Computing [online]. Praha: ČVUT, 2010. 71 s. Dostupné z: http://support.dce.felk.cvut.cz/mediawiki/images/c/c8/Dp_2010_setikovska_blanka.pdf. Diplomová práce. ČVUT, Fakulta elektrotechnická.

Informační zdroje a pracovní soubory v patřičném kurzu Moodle a Google Classroom

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jiří Leipert, Ph.D. (02.02.2018)

CHARAKTERISTIKA CLOUDOVÉHO PROSTŘEDÍ

 • Prostředí webového prohlížeče, zásady práce s cloudovou informací, BYOD
 • URL, síťové služby, záložky, streaming, instantní komunikace
 • Vazba na účet, synchronizace, bezpečnost, dvoufázová autentizace
 • Nastavení účtu, rozšíření prohlížeče, síťový OS, bezpečné odhlášení
 • druhy přístupů do cloudu (Windows, Chrome OS, Chromium, Android, iOS)

ORIENTACE V CLOUDOVÝCH SLUŽBÁCH

 • Princip a možnosti cloudového úložiště, propojení s aplikacemi, kvóta
 • Prostředky síťové komunikace (mail, chat, sociální sítě)
 • Prostředky síťové práce (office formáty, grafické a mediální editory)
 • Prostředky síťové kolaborace (sdílení, komentáře, revize, návrhy úprav)
 • Práce na sdíleném projektu (Formulář, myšlenkové mapy, diagram, role)
 • Publikování cloudových dat (tvorba a publikování informačního systému)

 VYBRANÁ CLOUDOVÁ PROSTŘEDÍ

 • Google Apps pro vzdělávání - katederní doménové účty, přístup k úložišti
 • Elektronická podpora - propojení Moodle, Google Disk a Classroom
 • Další online office - 365 a One Drive, Zoho a OnlyOffice, stream Libre Office
 • Komunity, Kruhy a Skupiny v G+, videokonference, realtime API
 • Časová osa projektu - sdílené kalendáře, Události, Hangouts
 • Propojení služeb v rámci Disku, domény, účtu a projektu
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jiří Leipert, Ph.D. (02.02.2018)

Požadavky k zápočtu:

Aktivní práce v seminářích

Zpracování dílčích úkolů v jednotlivých tématech a zvolených referátů

Zpracování, včasné odevzdání a obhájení seminární práce dle zadání 

 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK