PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Zpracování a prezentace elektronických dokumentů - OBUZ19V202
Anglický název: Data Presentation on PC
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBZ0I119C
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Jiří Leipert, Ph.D.
Neslučitelnost : OBUZ19202
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Petra Tobolářová (05.02.2018)
Posláním studijního předmětu Zpracování a prezentace elektronických dokumentů je vybavit studenty, kteří jsou již mírně nebo středně pokročilí ve využívání počítače, širší způsobilostí pro efektivní práci s informacemi s využitím základních aplikačních programů v rámci jejich studia na vysoké škole.
Literatura
Poslední úprava: Ing. Petra Tobolářová (05.02.2018)
 • LEIPERT, J., aj. S počítačem do Evropy. Brno : Computer Press, 2007.
 • ŠIMEK, T. MS Office 2013 Podrobný průvodce. Praha : Grada Publishing, 2013.
 • ŠIMEK, T. Word 2013 Podrobný průvodce. Praha : Grada Publishing, 2013.
 • KRÁL,  M. Excel 2013 Snadno a rychle. Praha : Grada Publishing, 2013.
 • RAMBOUSEK, V. a kol. Práce s počítačem. Praha : Fortuna, 2004.
 • elektronická podpora patřičným kurzem na http://moodle.it.pedf.cuni.cz
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Petra Tobolářová (05.02.2018)

Praktické vypracování komplexnějších úloh dle témat předmětu.

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Petra Tobolářová (05.02.2018)

OSOBNÍ POČÍTAČ

 • Informace, informační technologie, elektronické informace
 • Technické a programové vybavení osobních počítačů
 • Hlavní části osobního počítače, paměti počítače, vstupní a výstupní zařízení

 

OVLÁDÁNÍ OSOBNÍHO POČÍTAČE

 • Základní uživatelské dovednosti, spouštění, vypínání a restart počítače, přihlášení do lokální sítě, práce s klávesnicí a myší, rozložení kláves
 • Základy práce v prostředí operačního systému, spouštění, přepínání a ukončování programů, práce s oknny, využití schránky
 • Souborový systém, správa souborů, práce se soubory a adresáři, jméno a extenze, zástupné znaky, základní využití souborových manažerů

 

PRÁCE V LOKÁLNÍCH A VZDÁLENÝCH POČÍTAČOVÝCH SÍTÍCH

 • Orientace ve struktuře a funkcích počítačových sítí LAN a WAN
 • Internet jako informační a komunikační prostor, e-komunikace, IP telefonie, instant messaging
 • WWW, vyhledávání informací a získávání dat, prostředí a funkce moderního web prohlížeče, součinnost s kancelářskými aplikacemi

 

ZPRACOVÁNÍ TEXTOVÝCH, GRAFICKÝCH A ČÍSELNÝCH DAT

 • Elementaristika elektronického textu, řetězec znaků, formátovací znaky, logická stavba dokumentu
 • Tvorba a editace textového dokumentu v prostředí moderního textového editoru, formát znaku, odstavce, stránky, oddílu, dokumentu
 • Práce s šablonou, styly, osnovou, odrážky a číslování, základní vyhledávání a nahrazování, kontrola pravopisu, záhlaví a zápatí, číslování stránek
 • Integrace objektu do textu, vložení symbolu, textového pole, obrázku, tabulky, tvorba vektorové grafiky, zpracování a třídění v seznamu a tabulce
 • Strukturované dokumenty, citační norma, odkazy, obsah dokumentu, rejstřík a seznamy, konverze, export a tisk dokumentu

 

PRÁCE V TABULKOVÉM KALKULÁTORU

 • formát a obsah buňky, práce s listem, sešitem
 • základní techniky práce, úchyt, adresace relativní a absolutní
 • podmíněné formátování, základní typy grafů (výsečový, sloupcový/skládaný, spojnicový, bodový XY)
 • vkládání funkcí, vnořování funkcí, rychlé funkce
 • logické funkce KDYŽ, COUNTIF; ZAOKROUHLIT, RANK
 • grafické zpracování dat
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ing. Petra Tobolářová (05.02.2018)

- aktivní práce v seminářích

- plnění dílčích úloh dle témat předmětu

- praktické vypracování komplexnějších úloh dle témat předmětu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK