PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do logiky - OBUZ10V001
Anglický název: Introduction into logic
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBM1M106A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.
prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Neslučitelnost : OBUZ10001
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (23.05.2012)
Předmět se zabývá základy klasické logiky, její sémantikou a metodami odvozování. Do kurzu je zařazen stručný úvod do výrokového počtu a predikátového počtu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (23.05.2012)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy klasické logiky, především s její sémantikou

a základními metodami odvozování. Důraz je kladen na analýzu konkrétních příkladů a rozbor logických paradoxů.

Literatura -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (23.05.2012)

Graham Priest: Logika, průvodce pro každého. Dokořán 2007.

Raymond M. Smullyan: Jak se jmenuje tahle knížka? Mladá Fronta 1986.

Jan Svatek a Ludmila Dostálová: Logika pro humanistiku. Dobrá voda 2003.

Prokop Sousedík: Logika pro studenty humanitních oborů. Vyšehrad 2001.

Herbert B. Enderton: A mathematical introduction to logic. Harcourt Academic Press 2001.

Metody výuky
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (23.05.2012)

Přednáška

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (23.05.2012)

Vyplňování pravdivostní tabulky pro formule výrokového počtu.

Schopnost negovat věty s kvantifikátory.

Schopnost zapsat věty přirozeného jazyka pomocí predikátového počtu.

Schopnost určovat platnost jednoduchých úsudků.

Sylabus
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (23.05.2012)

Platné a neplatné úsudky.

Pravdivostní tabulky jednotlivých logických spojek.

Jména a kvantifikátory.

Deskripce a existence.

Implikace a vyplývání.

Vágnost v jazyce.

Pravděpodobnost.

Historie logiky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK