PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Sppg znevýhodněného člověka s ŘP II. - OBPS18214
Anglický název: Special Education - Individuals with Speech Disorder II
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OBSP18214
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Blanka Housarová, Ph.D.
Prerekvizity : OBPS18114
Záměnnost : OBPS18024, OBPS18917
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: MLCKOVA/PEDF.CUNI.CZ (08.06.2009)
Uvedení do problematiky patologie v oblasti primárních funkcí a sekundárních funkcích (řeči, jazyka, komunikace) ve všech věkových kategoriích v následující struktuře o Terminologie o Historie o Výskyt, incidence, prevalence o Definice o Symptomatologie, syndromologie o Etiologie, patogeneze o Klasifikace o Uvedení do terapie a rehabilitace 1 Uvedení do patologie, vztah normy a patologie , Porucha impresivní složky , porucha pragmatické složky, 2 Dyslalie 3 Vývojová dyzartrie, verb. Vývoj. Dyspraxie, MFP, fonologické výv. Poruchy 4 Porucha zvukové stránky řeči , rhinophonie, palatolalie 5 OVŘ 6 Dysfázie, dětská afázie 7 Dysfluence,koktavost, brebtavost 8 Mutismus 9 Symptomatické vady MR, EPI, pervazivní, ZP, SP, ADHD, 10 Poruchy řeči v dospělosti - přetrvávající 11 Afázie získaná, demence 12 Dyzartrie, dysfagie
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Blanka Ohlídková, CSc. (22.05.2006)

KLENKOVÁ, J. Kapitoly z logopedie I. Brno : Paido, 2. přepracované vydání, 2000, 94 s., ISBN 80-85931-88-5.

KLENKOVÁ, J. Kapitoly z logopedie II a III. Brno : Paido, 1998, 101 s., ISBN 80 - 85931-62-1.

KLENKOVÁ, J. Poruchy komunikačních schopností. In VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Brno : Paido, 1998, s. 36-44. ISBN 80-85931-51-6.

KLENKOVÁ, J. Komunikační schopnosti vývojově postižených dětí - dětí s DMO v raném věku. Speciální pedagogika, 2002, roč. 12, č. 3, s. 190-196. ISSN 1211-2720.

KLENKOVÁ, J. Vývoj komunikačních schopností dětí v raném věku, komunikační interakce matka-dítě. Komenský, 2002, roč. 127, č. 1, s. 38-40. ISSN 0323-0449.

KLENKOVÁ, J. Symptomatické poruchy řeči. In VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Brno : Paido, 1998, s. 45-57. ISBN 80-85931-51-6.

OHNESORG,K. Fonetika pro logopedy. SPN Praha 1974

HOUSAROVÁ, B. (ed). Speciálněpedagogická čítanka. Praha: UK, 2003. ISBN 80-7290-109-5.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK