Autorská kniha - OB2321A31
Anglický název: Authoring Books
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. ak. mal. Ivan Špirk
Prerekvizity : OB2321A12
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. (25.01.2018)
Seminář zaměřený na realizaci vlastního autorského projektu zařaditelného do osobního portfolia výtvarných prací a didaktických materiálů. Předmět, koncipovaný jako tvůrčí dílna, má studentovi umožnit hlubší proniknutí do zákonitostí knižní tvorby. Základem jsou tvořivé etudy a experimentální činnost v materiálu a technice rozvíjející schopnosti výtvarného vidění, myšlení a tvorby prostřednictvím plošného vyjádření různými médii.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. (25.01.2018)

Porozumět principům užití vizuálních prostředků v rámci tvořivého procesu. Prozkoumat možné aplikace těchto východisek ve výtvarné výchově. Práce na autorském cyklu založeném na principech knižního umění. Nahlédnout a reflektovat pedagogické aspekty vlastního tvůrčího procesu. Pokusit se transformovat jedinečnou zkušenost do pedagogického výstupu.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. (24.02.2018)

Základní studijní literatura
BOSÁK, P., JANSA, R. Proto. Praha: Tranzit; Vysoká škola uměleckoprůmyslová; Quick brown fox jumps over the lazy dog, 2013. ISBN 978-80-87259-22-1, ISBN 978-80-86863-60-3, ISBN 978-80-905691-0-2.
MUNARI, B. Umění jako řemeslo. Praha: Rubato. 2014.
PROKSCH, N. (ed.) Listování. Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2009.
SAMARA, T. Grafický design. Praha: Slovart, 2008.
WIGAN, M. Umění ilustrace: vizuální myšlení. Brno: Computer Press, 2010.


Literatura doporučená:
BOHATCOVÁ, M. Česká kniha v proměnách staletí. Praha: Panorama, 1990.
CASTELMAN, R. A century of artists books. New York 1994.
DRUCHER, J. The Century of Artist Book. New York: Granary Books, 1995.
HLAVSA, O. WICK, K. Typographia I. Praha: SNTL, 1976.
HLAVSA, O. WICK, K. Typographia II. Praha: SNTL, 1981.
HLAVSA, O. WICK, K., ŠETLÍK J. Typographia III. Praha: SNTL, 1986.
HOLLIS, R. Stručná historie grafického designu. Praha: Rubato, 2015.
HROCH, M. Křičím: „To jsem já.“ Příběhy českého fanzinu od 80. let po současnost. Praha: PageFive, 2017.
KLANTEN,R., HELLIGE, H.
Little Big Books. Berlin: Gestalten, 2012.
KNEIDL, P. Z historie evropske knihy. Praha 1989.
KOČIČKA, P., BLAŽEK, F. Praktická typografie. Brno: Computer Press, 2000.
OPRAVILOVÁ, E. Kniha jako prostředek výchovy. Praha : UK, 1984
PISTORIUS, V. Jak se dělá kniha: příručka pro nakladatele. 1. vyd. Praha: Paseka, 2003.
PECINA, M. Knihy a typografie. Brno: Host, 2012.
POKORNÁ, V. Rozvoj vnímání a poznávání. Portál, s r.o., Praha 2000.
PRIMUS, Z. Much Pop more Art / Umění šedesátých let v grafikách, multiplech a publikacích. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 1994.
PRIMUS, Z. Umění je abstrakce – Česká vizuální kultura 60. let. Praha: Arbor vitae, Kant, 2003.
ROESELOVÁ, V. Řady a projekty ve výtvarné výchově. Praha : Sarah, 1997. ISBN 80-902267-2-8.
ROESELOVÁ, V. Techniky ve výtvarné výchově. Praha : Sarah, 1996. ISBN 80-902267-1-X.
SAMARA, T. Grafický design. Praha: Slovart, 2008.
SRP, K. BYDŽOVSKÁ, L. BREGANTOVÁ, P. Karel Teige a typografie. Praha: Akropolis, Arbor vitae. 2009.
STEHLÍKOVÁ, B. Ilustrace v české knize pro děti. Praha : Společnost přátel knihy pro mládeţ, čs. sekce IBBY, 1986
TOMAN, J. Foto/montáž tiskem. Praha: Kant, 2009.
TOMAN TYLOVÁ, B. (ed) Jde o to, aby o něco šlo: typograf Oldřich Hlavsa. Praha: Akropolis ; Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně, 2015.
VOIT, P. Encyklopedie knihy – knihtisk a příbuzné obory v 15. až 19. Století. Praha: Libri, 2008.
WIEDEMANN, J. (ed.) Illustration Now 1-4. Köln: Benedikt Taschen Verlag, 2005.
ZEEGEN, L. The Fundamentals of Illustration. Laussane: AVA Publishing, 2005-2011.
ZEEGEN, L., ROBERTS, C. Fifty Years of Illustration. Londýn: Laurence King Publishing, 2014.

Časopisy: Baoplán, Graphis, Font, Raketa, Typo, Živel.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. (25.01.2018)

seminář

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. (25.01.2018)

01.– 03. Zadání semestrálních prací. Leporelo.
04.– 06. Historie a současná podoba autorské knihy (přístupy, autorské osobnosti). Brožura. Sešit.
07.– 09. Samostatná práce nad semestrálním úkolem. Experimentace s výtvarnými prostředky knižní grafiky. Šitý blok.
10.– 12. Finální realizace praktického projektu. Zhodnocení, prezentace prací, slovní obhájení semestrálního výkonu. Zápočtový termín.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. (25.01.2018)

Aktivní účast na seminářích. Studium odborné literatury, návštěvy výstav. Pravidelná a aktivní účast na výuce. Aktivní přístup k vlastní tvorbě, adekvátní úroveň seminárních prací.