PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Výtvarný projev a výchova III - OB2321A15
Anglický název: Art and Education III
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Lucie Jakubcová Hajdušková, Ph.D.
Prerekvizity : OB2321A11
Je prerekvizitou pro: OB2321A32
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D. (22.12.2017)
Výtvarný projev a výchovné působení ve školním a ve specifickém mimoškolním prostředí. Výchovné působení ve výchově dětí a dospělých se zvláštními potřebasmi, mentálním a fyzickým postižením či sociálně vyloučených. Inkluzívní možnosti, specifika a omezení ve vedení výtvarných činností. Aplikace kurikulárních dokumentů v přípravě výtvarných činností pro žáky se zvláštními potřebami. Konceptualizace tvořivých činností a práce s výtvarným dílem. Příprava a realizace galerijního/výukového programu pro žáky se zvláštními potřebami.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D. (22.12.2017)

* Cíle předmětu:
Praktické seznámení s obsahem a záměry Rámcových vzdělávacích programů pro ZŠ a SŠ, jejich analýza a tvůrčí aplikace.
Poznání možností výtvarné výchovy a galerijní edukace při výchově a vzdělávání dětí i dospělých s mentálním a fyzickým postižením či v sociálním vyloučení.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D. (22.12.2017)


FULKOVÁ, M. a kol. GAMUEDU I., Praha : UMPRUM Muzeum, 2013.
FULKOVÁ, M. a kol. GAMUEDU II, Praha : UMPRUM Muzeum, 2013
KITZBERGEROVÁ, L. Didaktika výtvarné výchovy,
MAREŠ, J. a kol.: Sociální opora I. Nucles, Hradec Králové 2002.
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. MŠMT Praha 2013.
Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. VUP Praha, 2007.
ROESELOVÁ, V. Proudy ve výtvarné výchově. Praha : SARAH, 2001.
SLAVÍK, J.: Od výrazu k dialogu ve výchově. Artefiletika. Praha, UK Ped F 1997.
SOCHOR, P., Člověk s postižením a výtvarná tvorba, MU Brno 2015
ŠOBÁŇOVÁ, P. (ed), Vzdělávací obsah v muzejní edukaci. Olomouc: Univerzita Palckého, 2015.
UHL SKŘIVANOVÁ, V.(ed). Pedagogika umění-umění pedagogiky. Ústí nadLabem, UJEP, 2014.

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D. (22.12.2017)

přednáška/seminář/realizace projektu

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D. (22.12.2017)

* Požadavky ke kontrole:
* Zápočet:
Ve skupině příprava a realizace galerijního programu pro vybranou skupinu žáků se zvláštními potřebami. Rozpracování odpovídajících partií RVP, jejich prezentace a obhájení v rámci skupinové prezentace programu. Konkrétní aplikace vybraných témat výtvarné výchovy pro cílové skupiny dětí a dospívajících.

Zkouška: teoretické zázemí realizovaného programu, práce s RVP, reflexe pogramu; pedagogické portfolio.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D. (22.12.2017)

* sylabus:
Rámcové vzdělávací programy výtvarné výchovy pro ZŠ a SŠ.
Výtvarný projev a výchovné působení ve školním a ve specifickém mimoškolním prostředí.
Výchovné působení u dětí a dospělých s mentálním a fyzickým postižením.
Specifika a omezení ve vedení výtvarných činností.
 
* Klíčová slova:
Výtvarný projev, rámcový vzdělávací program, fyzické, mentální a sociální znevýhodnění,
.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK