PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Malba a kresba II - OB2321A12
Anglický název: Painting and Drawing II
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. ak. mal. Zdenek Hůla
prof. ak. mal. Martin Velíšek, Ph.D.
Prerekvizity : OB2321A07
Je prerekvizitou pro: OB2321A31, OB2321A16
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)
Malířské studie podle skutečnosti a z představy. Barevná nadsázka, transformace a transpozice. Studijní, analytická a volná malířská kompozice. Barevné parafráze vybraných uměleckých děl. Proměny malířského vyjádření a funkce barvy v malbě ve vybraných epochách a uměleckých slohových obdobích. Proměny funkcí a výrazových rolí barvy v umění 20. století: postimpresionimus, fauvismus a expresionismus. Nefigurativní tvorba, abstraktní expresionismus, informel, gestická malba, tašismus, artbrut a další. Nová figurace a noví divocí. Barva v umění geometrické abstrakce, opartu a popartu, nové geometrie, hard edge a minimalartu. Barva v malířských projevech a ve výtvarných kulturách mimoevropských (Blízký a Dálný východ, Mezzoamerika atd.).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

Cíl výuky: Malířské studie podle skutečnosti a z představy. Barevná nadsázka, transpozice a transformace. Studijní,

analytická a volná malířská kompozice.Barevné parafráze vybraných uměleckých děl. Proměny malířského vyjádření a

funkce barvy v malbě v uměleckých slohových obdobích.

Literatura -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)
BERNHARDOVÁ, E.: Moderní umění - 1905-1945. Paseka, Praha - Litomyšl 2000
GISPERT, C.: Svět umění. Umělci, směry, slohy. Knižní klub, Praha 2002
HLAVÁČEK, J.: Kompozice podle Rudolfa Ernheima. UK Praha - Ped F, 1997.
KUPKA, F.: Tvoření v umění výtvarném. Arbor Vitae, Praha 2001.
LAMAČ,M.: Myšlenky moderních malířů. Odeon, Praha 1968 (i další vydání)
LUCIE-SMITH, E.: ARTODAY. Slovart, Praha 1996.
LYNTON, N.: Umění 19. a 20. století. Artia, Praha 1981.
MRÁZ, B., MRÁZOVÁ, M.: Encyklopedie světového malířství. Odeon, Praha 1988.
PIJOAN, J.: Dějiny umění 10, 12. Knižní klub - balios, Praha 2000, 2002.
RUHRBERG, SCHICKENBURGER, FRICKE, HONNEF: Umění 20. století.
Slovart, Praha 2004.
SMITH, R.: Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. Slovart, Praha 2000.
ŠEVČÍK, J.: České umění 1938-1989. Academia, Praha 2001.
Monografie světových a českých malířů, deníky, zápisky (např. nakl. Arbor Vitae).
Katalogy výstav českého i světového malířství.
časopisy: ART, Flashart, Kunstforum, Umělec aj.

Metody výuky -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

přednáška / seminář

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)
Požadavky k zápočtu:
Aktivní účast na seminářích, zvládnutí zadaných úkolů na odpovídající úrovni, odevzdání malířských prací za semestr podle požadavků vyučujícího

Sylabus -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)
Sylabus:
Nové podoby malby v konfrontaci s tradičním chápáním malby, aktuální kontexty současné malby. Prohloubení znalostí o malířských technikách a materiálech, výrazové prostředky malby

Klíčová slova:
Malířský výraz, vyjadřovací prostředky, kompoziční vztahy, výtvarné sdělení, barva, světlo, ráz prostředí, téma- obsah- forma

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK