PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Tvorba multimediálních aplikací - OB2319666
Anglický název: Development of multimedia applications
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D.
Prerekvizity : OB2319463
Záměnnost : OB2319665
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D. (04.02.2013)
Studijní předmět Tvorba multimediálních aplikací navazuje na předchozí předměty studia z oblasti tvorby WWW, elektrotechniky a zpracování grafiky. Předmět je obsahově orientován na teorii a praxi tvorby multimediálních aplikací. Cílem studijního předmětu je zabezpečit osvojení základních pojmů a příslušného teoretického aparátu z oblasti vnímání, využití a tvorby multimédií, rozvinout kompetence studentů v oblasti přípravy, vlastní tvorby a využívání multimediálních aplikací a vybavit je způsobilostí pro samostatnou práci s rozsáhlejšími a náročnějšími multimediálními aplikacemi a projekty. Předmět je zaměřen na pochopení koncepčních a funkčních hledisek tvorby multimediálních aplikací v kontextu moderních trendů v oblasti multimédií a informačních technologií a činnosti při zpracování obrazových a zvukových dat na počítači.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D. (07.02.2013)

Studijní předmět Tvorba multimediálních aplikací navazuje na předchozí předměty studia z oblasti tvorby WWW, elektrotechniky a zpracování grafiky. Předmět je obsahově orientován na teorii a praxi tvorby multimediálních aplikací. Cílem studijního předmětu je zabezpečit osvojení základních pojmů a příslušného teoretického aparátu z oblasti vnímání, využití a tvorby multimédií, rozvinout kompetence studentů v oblasti přípravy, vlastní tvorby a využívání multimediálních aplikací a vybavit je způsobilostí pro samostatnou práci s rozsáhlejšími a náročnějšími multimediálními aplikacemi a projekty. Předmět je zaměřen na pochopení koncepčních a funkčních hledisek tvorby multimediálních aplikací v kontextu moderních trendů v oblasti multimédií a informačních technologií a činnosti při zpracování obrazových a zvukových dat na počítači.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D. (07.02.2013)
 • CALVERLEY, G., CHILDS, M., SCHNIEDERS, L. Video for education. Lulu.com, 2008.
 • BERÁNEK, P. Digitální video v praxi. Praha : Unis publishing. 2001.
 • ČADA, O. Digitální video krok za krokem. Praha : Grada Publishing, 2002.
 • FINNEY, A., ENGLAND, E. Managing Multimedia: Project Management for Interactive Media. Boston : Addison-Wesley, 2002.
 • GRACE, R. Hudba a zvuk na počítači. Praha : Grada Publishing, 1998.
 • HAMLIN, J. S. Grafika a animace. Brno : Unis Publishing, 2000.
 • CHAPMAN, N., CHAPMAN, J. Digital Multimedia. Boston : Addison-Wesley, 2001.
 • JUŘICA, J. Video na počítači. Praha : Computer Press, 2002.
 • KALBAG, A. Počítačová grafika a animace. Bratislava : Príroda, 2001.
 • KOHOUTKOVA, J. Hypermedia Interfaces to Relational Data Structures. Amsterdam : Universiteit van Amsterdam, 2003.a
 • PECINOVSKÝ, J. Upravujeme digitální video. Praha : Grada Publishing, 2002.
 • RAMBOUSEK, V. a kol. Technické výukové prostředky. Praha : SPN, 1989.
 • SUTCLIFFE, A. Multimedia and virtual reality: designing usable multisensory user interfaces. Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum, 2003.
 • Server o digitálním příjmu a vysílání http://www.digitaltv.cz/
 • Server o problematice 3D grafiky a digitálních médií http://3dgrafika.cz/
 • Server o problematice digitální techniky http://www.jukon.cz/
 • Server o problematice digitální televize http://www.digitaltelevision.com/
 • Studijní materiály v prostředí Moodle http://moodle.pedf.cuni.cz/
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D. (07.02.2013)

Témata studijního předmětu

ZÁKLADNÍ POJMY

 • Multimédia
 • Jednotlivé multimediální složky
 • Grafické prvky, zvuky, video

DRUHY A VLASTNOSTI MULTIMEDIÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ

 • Zdroje multimediálních dat
 • Formáty a jejich specifikace
 • Uplatnění multimédií v praxi

HARDWARE PRO ZPRACOVÁNÍ MULTIMEDIÍ

 • Jednotlivé snímací prvky, kamery, rozlišovací schopnost, digitální foto
 • Monitory, projektory
 • Zařízení pro zpracování a odbavování audiovizuálních dat

PRÁCE SE ZVUKEM A VIDEEM NA POČÍTAČI

 • Editory a střižny, nelineární střih videa - vlastní seznámení se software
 • Komprese dat
 • Základy práce s kamerou + ostatní zdroje

PROGRAMY PRO TVORBU MULTIMEDIÍ

 • Zvukové editory
 • Práce s několika typy střižen

MULTIMEDIÁLNÍ APLIKACE

 • Užití ve výchově a vzdělávání
 • Základní postupy a pracovní návyky při přípravě a realizaci multimediálních projektů
 • Konečná úprava, adjustace a distribuce
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D. (07.02.2013)

Požadavky ke klasifikovanému zápočtu

 • Aktivní práce v seminářích, průběžné plnění úkolů
 • Semestrální práce dle zadání odevzdaná do daného termínu
 • Skupinová práce v semestru na dané téma
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK