PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Tvorba a design multimediálních aplikací - OB2319611
Anglický název: Building and Designing Multimedia Applications
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: 12 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D.
Prerekvizity : OB2319514
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D. (03.12.2014)
Cílem studijního předmětu je prohloubit příslušné znalosti studentů a rozvinout jejich kompetence v oblasti přípravy, vlastní tvorby a využívání multimediálních aplikací a vybavit je způsobilostí pro samostatnou práci s rozsáhlejšími a náročnějšími multimediálními aplikacemi a projekty. Předmět je zaměřen na pochopení koncepčních, funkčních a estetických hledisek tvorby multimediálních aplikací v kontextu moderních trendů v oblasti multimédií a informačních technologií (webové technologie, prostorové zobrazování, rozšířená a virtuální realita, aj.), využití technologie digitalizace při získávání obrazových a zvukových dat a činnosti při zpracování obrazových a zvukových dat na počítači. Dále se předmět zaměřuje na funkční charakteristiky vybraných programových nástrojů pro práci s multimediálními aplikacemi a vývoj aplikací rozšířené reality, práci s nelineárními editačními systémy, provádění potřebných editačních a finálních úprav digitalizovaného obrazu a zvuku při tvorbě multimediálních aplikací, úpravu a implementaci digitálního obrazového a zvukového obsahu do prostředí rozšířené reality a následně do komplexních multimediálních projektů.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D. (03.12.2014)
 • CALVERLEY, G., CHILDS, M., SCHNIEDERS, L. Video for education. Lulu.com, 2008.
 • BERÁNEK, P. Digitální video v praxi. Praha : Unis publishing. 2001.
 • ČADA, O. Digitální video krok za krokem. Praha : Grada Publishing, 2002.
 • FINNEY, A., ENGLAND, E. Managing Multimedia: Project Management for Interactive Media. Boston : Addison-Wesley, 2002.
 • GRACE, R. Hudba a zvuk na počítači. Praha : Grada Publishing, 1998.
 • HAMLIN, J. S. Grafika a animace. Brno : Unis Publishing, 2000.
 • CHAPMAN, N., CHAPMAN, J. Digital Multimedia. Boston : Addison-Wesley, 2001.
 • JUŘICA, J. Video na počítači. Praha : Computer Press, 2002.
 • KALBAG, A. Počítačová grafika a animace. Bratislava : Príroda, 2001.
 • KOHOUTKOVA, J. Hypermedia Interfaces to Relational Data Structures. Amsterdam : Universiteit van Amsterdam, 2003.a
 • PECINOVSKÝ, J. Upravujeme digitální video. Praha : Grada Publishing, 2002.
 • RAMBOUSEK, V. a kol. Technické výukové prostředky. Praha : SPN, 1989.
 • SUTCLIFFE, A. Multimedia and virtual reality: designing usable multisensory user interfaces. Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum, 2003.
 • MADDEN, L. Professional Augmented Reality Browsers for Smartphones: Programming for junaio, Layar and Wikitude (Wrox Programmer to Programmer). United Kingdom: John Wiley & Sons, 2011. ISBN 978-1119992813.
 • KENT, J. The Augmented reality Handbook - Everything you need to know about Augmented reality. Tebbo, 2011. ISBN 978-1743040942.
 • Server o digitálním příjmu a vysílání http://www.digitaltv.cz/
 • Server o problematice 3D grafiky a digitálních médií http://3dgrafika.cz/
 • Server o problematice digitální techniky http://www.jukon.cz/
 • Server o problematice digitální televize http://www.digitaltelevision.com/
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D. (03.12.2014)

Požadavky ke klasifikovanému zápočtu

 • Aktivní práce v seminářích, průběžné plnění úkolů
 • Semestrální práce dle zadání odevzdaná do daného termínu
 • Skupinová práce v semestru na dané téma
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D. (03.12.2014)

ZÁKLADNÍ POJMY

 • Multimédia
 • Jednotlivé multimediální složky
 • Grafické prvky, zvuky, video, prvky rozšířené reality

DRUHY A VLASTNOSTI MULTIMEDIÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ

 • Zdroje multimediálních dat
 • Formáty a jejich specifikace
 • Uplatnění multimédií v praxi

HARDWARE PRO ZPRACOVÁNÍ MULTIMEDIÍ

 • Jednotlivé snímací prvky, kamery, rozlišovací schopnost, digitální foto
 • Grafické karty a grafické akcelerátory, vývoj, standardy, základní parametry
 • Monitory, projektory, zobrazovací prvky pro rozšířenou realitu

PRÁCE SE ZVUKEM A VIDEEM NA POČÍTAČI

 • Editory a střižny, nelineární střih videa - vlastní seznámení se software
 • Komprese dat
 • Základy práce s kamerou + ostatní zdroje

PROGRAMY PRO TVORBU MULTIMEDIÍ

 • Zvukové editory
 • Práce s několika typy střižen
 • Charakteristika specializovaných programů pro animaci, vytváření virtuálních scén (3D grafika)
 • Programové vybavení pro vývoj aplikací rozšířené reality

MULTIMEDIÁLNÍ APLIKACE

 • Užití ve výchově a vzdělávání
 • Základní postupy a pracovní návyky při přípravě a realizaci multimediálních projektů
 • Konečná úprava, adjustace a distribuce

APLIKACE ROZŠÍŘENÉ REALITY

 • Možnosti rozšířené reality ve vzdělávání, formy rozšířené reality ve výukových aplikacích
 • Specifika tvorby aplikací rozšířené reality
 • Implementace 3D grafiky
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK