PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Podnikání v oblasti IT - OB2319565
Anglický název: ICT Business Enterprise
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Eva Battistová
Prerekvizity : OB2319464
Záměnnost : OB2319564
Anotace
Poslední úprava: TOBOLARO/PEDF.CUNI.CZ (17.09.2012)
Cílem studijního předmětu je seznámit studenty s informacemi a postupy souvisejícími s podnikáním v oblasti informačních technologií a v podnikání s využitím informačních technologií. Studenti se seznámí s různými podnikatelskými principy v oblasti informačních technologií, osvojí si základy manažerských funkcí podporovaných informačními technologiemi a prostřednictvím segmentace trhu pochopí možnosti Internetu jako prostředí podporující podnikání. Předmět je také zaměřen na principy a bezpečnost elektronického obchodování.
Literatura
Poslední úprava: TOBOLARO/PEDF.CUNI.CZ (17.09.2012)

KALA, J., PŘÁDKA, M. Elektronické bankovnictví. Computer Press, 2000.

JANOUCH, V., 333 tipů pro internetový marketing. Brno : Computer press, 2011.

POUR, J.,   Informační systémy a elektronické podnikání. Praha : Oeconomica, 2004.

SEDLÁČEK, J., E - komerce, internetový a mobilní marketing od A do Z. Praha : BEN - technická literatura, 2006.

STRAUSS, J., FROST, R., E-marketing. Upper Saddle River : Prentice hall, 2001.

NONDEK, L., ŘENČOVÁ, L. Internet a jeho komerční využití. Praha : Grada Publishing, 2000.

STUCHLÍK, P., DVOŘÁČEK, M. Marketing na Internetu. Praha : Grada Publishing, 2000.

SCULLEY, A.,  B2B internetová tržiště : revoluce v obchodování mezi firmami. Praha : Grada, 2001

DONÁT, J. e-Business pro manažery. Praha : Grada Publishing, 2000.

GÁLA, L., POUR, J., ŠEDIVÁ, Z., Podniková informatika. 2. vydání. Praha : Grada, 2009.

ISSACSON, W., Steve Jobs. Praha : Práh. 2011

KAHNEY, L.. Jak myslí Steve Jobs. Praha : ComputerPress. 2009.

GALLO, C., Tajemství inovací Steva Jobse. Praha : ComputerPress. 2011

KOTLER, P., Moderní marketing. Praha : Grada Publishing. 2007.

Sylabus
Poslední úprava: TOBOLARO/PEDF.CUNI.CZ (17.09.2012)

Podnikání

 • Základní pojmy - podnikatel, osobnost podnikatele, podnikání, podnik, legislativa
 • Právní formy podnikání - samostatný podnikatel, obchodní společnosti, podnikání na základě zvláštních předpisů, družstva, státní podnik, franchising
 • Rysy a zvláštnosti podnikání v IT
 • Dokonalá konkurence, nedokonalá konkurence
 • e-marketing, i-marketing, m-marketing
 • Vnější a vnitřní prostředí podniku, zájmové skupiny, SWOT analýza
 • Základy průmyslového a duševního vlastnictví
 • Duševní vlastnictví v oblasti IT

Management

 • Vymezení, historický vývoj, úrovně managementu
 • Osobnost manažera - manažerské dovednosti, role manažera,
 • Významné osobnosti oblasti IT
 • Manažerské funkce se zaměřením na využívání IT technologií

 Struktura trhu v oblasti  IT

 • Vymezení pojmů - trh, produkty
 • Specifika trhu IT
 • Segmenty trhu - B2B, B2C, C2C, C2B

 Elektronické obchodování

 • Vymezení pojmů - e-commerce, e-shop, e-banking
 • Technologie e-commerce - EDI, XML, Java, Flash, SQL
 • Principy elektronického obchodování
 • Online platební nástroje
 • Elektronická aukce, elektronické tržiště
 • Bezpečnost elektronického obchodování
 • Elektronický podpis
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK