PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Vývoj a administrace databázových aplikací B - OB2319517
Anglický název: Database Application Development and Administration B
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Miloš Prokýšek, Ph.D.
Prerekvizity : OB2319412
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (27.09.2012)
Cílem předmětu je v návaznosti na předcházející předměty studia z oblasti algoritmizace, programování a návrhu databázových aplikací osvojení si příslušných dovedností na úrovni potřebné pro návrh databází, tvorbu databázových aplikací s uživatelským rozhraním a jejich správu. Při práci jsou využívány techniky a metody týmového řešení projektů a vývoje aplikací. Předmět je vyučován ve dvou povinně volitelných alternativách, které se od sebe liší orientací na příslušnou technologickou platformu. Studenti si volí příslušnou variantu předmětu dle individuálního profesního zaměření. Obsah předmětu ve variantě B pokrývá otázky administrace webových a databázových serverů včetně nastavení zabezpečení a jejich vzájemného propojení, zálohování databází a její automatizace v prostředí .NET a Microsoft SQL Server. Při tvůrčí práci se studenti seznámí s vhodnými editory, vývojovými prostředími, vytvářením grafických uživatelských prostředí, propojení .NET aplikací s SQL Serverem. Součástí předmětu je návrh a implementace vlastní databázové aplikace na bázi .NET/MSSQL.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (27.09.2012)

PRICE, J. C# programování databází. Praha : Grada, 2005.

SHARP, J. Microsoft Visual C# 2008. Praha : Computer press, 2008.

STRAKA, M. Vývoj databázových aplikací. Praha : Grada Publishing, 2000.

STANEK, W., Microsoft SQL Server 2005. Praha: ComputerPress, 2005.

SHARP, J., Microsoft Visual C# 2005, Praha: ComputerPress, 2005.

RICHTA, K., SOKOL, J. Softwarové inženýrství I. Praha : ČVUT, 1996.

RJORDAN, R. Vytváříme relační databázové aplikace. Praha : ComputerPress, 2000.

ROMAN, S. Návrh a programování databází. Praha : ComputerPress, 2000.

Dokumentace k MS SQL. Dostupný z: http://www.msdn.com

Dokumentace k platformě .NET. Dostupný z: http://www.msdn.com

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (27.09.2012)

Instalace a nastavení MS SQL Server

Grafický klient pro správu serveru

Vytváření a zálohování databází

Online aplikace v prostředí .NET

Offline aplikace v prostředí .NET

Grafické formulářové aplikace

Souborové databáze

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK