PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Psychodiagnostika a poradenství - OB2317149
Anglický název: Psychodiagnostics and Counseling
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
Prerekvizity : OB2317127
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Marie Linková, Ph.D. (03.02.2019)
Předmět poskytuje studentům uvedení do problematiky psychologické diagnostiky. Popisuje diagnostická kritéria, diagnostický proces a vybrané diagnostické metody.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Marie Linková, Ph.D. (03.02.2019)

Cílem předmětu je poskytnout studentům informace o metodách psychologické diagnostiky žákovy osobnosti, psychických procesů a nejčastěji se vyskytujících psychických poruch.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Marie Linková, Ph.D. (03.02.2019)

ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha . Portál, 2001.

HADJ MOUSSOVÁ, Z., DUPLINSKÝ, J. a kol. Diagnostika. Pedagogicko-psychologické poradenství II. Praha : UK PedF, 2002.

HRABAL, V. Pedagogickopsychologická diagnostika žáka. Praha : SPN, 1989.

HRABAL, V. st., HRABAL, V. ml. Diagnostika. Pedagogickopsychologická diagnostika žáka s úvodem do diagnostické aplikace statistiky. Praha : Karolinum, 2002.

ZELINKOVÁ, O.: Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha : Portál, 2001.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Marie Linková, Ph.D. (03.02.2019)

1. aktivita v semináři

2. práce materiálového typu - kazuistika žáka nebo diagnostika sociální skupiny

3. prezentace práce

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Marie Linková, Ph.D. (03.02.2019)

Diagnostika - vymezení a pojem.

Školní poradenské pracoviště. Školská poradenská zařízení.

Oblasti diagnostiky.

Charakteristika a uplatnění diagnostických metod.

Ilustrace vybraných psychologických testů (např. WPPSI, WISC III, IST 2000, Raven, projektivní metody - kresba rodiny, začarované rodiny, stromu, test ŠZ Jirásek, test laterality Žlab, Matějček, Edfeldtův test, test obkleslování Matějček, SPAS, JEPI, SO-RA-D, MCI, CES, B 3, B 4).

 

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK