Pohybové a relaxační aktivity I - OB2317121
Anglický název: Physical and Relaxation Activities I
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc.
Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
Neslučitelnost : OB2320003, OB2320101, OB2320103
Prerekvizity : OB2317108
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (22.10.2010)
Předmět vychází z požadavků na správné držení těla a na zdravotně orientovanou zdatnost. Jeho cílem je seznámit teoreticky i prakticky s různými druhy cvičení, sportovní a rytmické gymnastiky. Předkládá způsoby měření zdravotně orientované zdatnosti, učí koncipovat návrh pohybového kondičního programu pro celou rodinu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Jirušková, Ph.D. (17.09.2012)

Cílem předmětu je seznámit teoreticky i prakticky s různými druhy cvičení, zejména s body§mind tělesnými cvičeními.

Literatura
Poslední úprava: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (22.10.2010)

ČERMÁK, J. Záda už mě nebolí. 4. vyd. Praha : Jan Vašut, 2000. 295 s. ISBN 80-7236-117-1

DAHLKE, R Program pro zdraví: správné dýchání, pohyb, výživa a relaxace. Přeložila Špačková, E. 1. vyd. Praha : Ikar, 2006. 181s. ISBN 80-249-0732-1

HÁJKOVÁ, J.; VEJRAŽKOVÁ, D. Základní gymnastika. 2. vyd. Praha : Karolinum, 2002. 81 s. ISBN 80-246-0425-6

KEBZA, K.; KOMÁREK, L. Pohyb a relaxace. 3. upr. vyd. Praha : Státní zdravotní ústav, 2006. 23 s. ISBN 80-7071-264-3

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Lenka Jirušková, Ph.D. (01.10.2012)

Podmínkou pro získání zápočtu je účast na kurzu a splnění seminárního úkolu.

Sylabus -
Poslední úprava: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (22.10.2010)

1. Možnosti vlivu moderních gymnastických forem na zdravotní stav (charakter posilovací, protahovací, aerobní).

2. Základy techniky a metodiky nových gymnastických forem určených pro rekreační cvičení veřejnosti, postura, posturální svalový systém, přenos posturálních a pohybových stereotypů do běžných každodenních činností.

3. Metodika a technika různých cvičení s hudbou.

4. Cvičební formy vytrvalostního charakteru.

5. Cvičební formy integrující s fyzioterapií - Body and Mind formy: Pilates, Balantes, Joga, Tai-či.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Lenka Jirušková, Ph.D. (16.07.2012)

Podmínkou pro získání zápočtu je účast na kurzu a splnění seminárního úkolu.