PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Práce s textem - OB2316221
Anglický název: Work with a text
Zajišťuje: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Radka Hříbková, CSc.
Anotace
Poslední úprava: ZOFKOVA/PEDF.CUNI.CZ (13.11.2008)
Rozvíjet a upevnit dovednost studentů pracovat s různými druhy textů v běžné a odborné praxi. Práce v semináři je zaměřena na praktický rozbor a produkci informačních, úředních, publicistických a odborných textů. Typy textů. Struktura textu. Funkční jazykové styly a text. Rozbor cizojazyčných textů. Text jako prostředek a cíl výuky cizího jazyka. Výběr cizojazyčných textů pro výuku. Didaktické zpracování textu ? osnova, tvoření otázek a úloh k textu (včetně testových), sestavování komentáře, zpracování slovní zásoby, vyhledávání klíčových slov, vypracování anotace apod.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: ZOFKOVA/PEDF.CUNI.CZ (21.10.2008)

Rozvíjet a upevnit dovednost studentů pracovat s různými druhy textů v běžné a odborné praxi.

Literatura
Poslední úprava: LIPTAKO/PEDF.CUNI.CZ (30.11.2014)

LOSEVA,S. M. Kak stroitsja těkst. Moskva: Prosvěščenije, 1980.
Těkst i jego katěgorial¨nyje priznaki. Kijev: Gosudarstvennyj institut inostrannych jazykov, 1989.Těkst kak otobraženije kartiny mira. ??skva: ??skovskij gosudarstvennyj institut inostrannych jazykov, 1989.
Těkst kak javlenije kul'tury. Novosibirsk: Nauka, 1989.
MUČNIK, B. S. Čelověk i těkst. Moskva: Kniga, 1985.
Kommunikativnyje i kognitivnyje problemy leksikona i těksta. ??skva: ??skovskij gosudarstvennyj lingvističeskij universitět, 1992.
Fungování textu ve společenské komunikaci. Praha: Univerzita Karlova, 1988.
HIRSCHOVÁ, M. Úvod do teorie textu. Olomouc: Univerzita Palackého, 1989.
Funkcional'nyje stili. Lingvometodičeskije aspekty. Moskva: Nauka, 1985.
Text a textológia. Bratislava: Veda, 1989.
Intertextuality. Berlin: W. de Gruyter, 1991.

Sylabus -
Poslední úprava: ZOFKOVA/PEDF.CUNI.CZ (21.10.2008)

Práce v semináři je zaměřena na praktický rozbor a produkci informačních, úředních, publicistických a

odborných textů.

Typy textů. Struktura textu. Funkční jazykové styly a text. Rozbor cizojazyčných textů. Text jako prostředek a cíl výuky

cizího jazyka. Výběr cizojazyčných textů pro výuku. Didaktické zpracování textu ? osnova, tvoření otázek a úloh k textu

(včetně testových), sestavování komentáře, zpracování slovní zásoby, vyhledávání klíčových slov, vypracování anotace

apod.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK