PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Jazykový proseminář - OB2316166
Anglický název: Linguistic proseminar
Zajišťuje: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D.
Prerekvizity : OB2316041
Záměnnost : OB2316167
Anotace -
Poslední úprava: LIPTAKO/PEDF.CUNI.CZ (29.01.2016)
Seminář je zaměřen na prohloubení vědomostí a dovedností z ruské skladby, morfologie a pravopisu se zřetelem na jejich praktické využití. Navazuje na předmět Syntax RJ II a Morfologie RJ III.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: LIPTAKO/PEDF.CUNI.CZ (29.01.2016)

Seminář je zaměřen na prohloubení vědomostí a dovedností z ruské mluvnice se zřetelem na jejich praktické využití.

Literatura
Poslední úprava: LIPTAKO/PEDF.CUNI.CZ (17.02.2014)

BABAJCEVA, V.V.; MAKSIMOV, Z.J. Sovremennyj russkij jazyk III. Sintaksis. Moskva: Prosveščenije, 1981.
BAUER, K. a kol. Příruční mluvnice ruštiny II. Praha: SPN, 1987.
ČESAL, B.; VYČICHLOVÁ, E. Cvičení z ruské syntaxe I. Plzeň, 1996.
ČESAL, B.; VYČICHLOVÁ, E. Cvičení z ruské syntaxe II. Plzeň, 1997.
HAVRÁNEK, B.; JEDLIČKA, A. Česká mluvnice. Praha: SPN, 1988.
KUBÍK, M.; BALCAR, M.; DLOUHÝ, M. Sintaksis russkogo jazyka. Praha: SPN, 1982.
MŰLLEROVÁ, O. Mluvený text a jeho syntaktická výstavba. Praha: Academia, 1994.
ROZENTAL, D.E.; GOLUB, I.B.; TELENKOVA, M.A. Sovremennyj russkij jazyk. Moskva, 1994.
ŠELJAKIN, M.A.: Spravočnik po russkoj grammatike. Moskva: Russkij jazyk, 2003.
ŠVEDOVA, N.J. a kol. Russkaja grammatika. Moskva, 1990.
ZOLOTOVA, G.A. Kommunikativnyje aspekty russkogo sintaksisa. Moskva: Nauka, 1982.
ŽAŽA, S. Ruština a čeština v porovnávacím pohledu. Brno: FF MU, 1999.

Sylabus -
Poslední úprava: LIPTAKO/PEDF.CUNI.CZ (29.01.2016)

Celková charakteristika ruského mluvnického systému v porovnání s českým. Základní syntaktické a morfologické jednotky. Základní pravidla ruského pravopisu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D. (04.02.2019)

Podmínky pro získání zápočtu:

  • alespoň 75% aktivní účast na seminářích
  • splnění všech zadaných úkolů - ústních i písemných
  • jedno vystoupení na semináří prokazující znalost probírané látky
  • splnění 3 průběžných testů (alespoň na 70%), na každý test bude vypsán 1 řádný a 1 opravný termín
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK