PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Ruská literatura 20. stol II/B - OB2316165
Anglický název: Russian Literature of 20th century II/B
Zajišťuje: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Antonín Hlaváček
Prerekvizity : OB2316051
Záměnnost : OB2316164
Z//Je záměnnost pro: OEB2316164, OB2316164
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: LIPTAKO/PEDF.CUNI.CZ (22.04.2009)
Stručná anotace předmětu: Cíl kurzu: Seznámit studenty se základními tendencemi v ruské literatuře sovětského období. Ověřit si všestranné možnosti při zkoumání a interpretaci originálního ruského uměleckého textu s využitím českého překladu. Obsah kurzu: Ruská literatura 30. let. Socialistický realismus v ruské a české literatuře. Vývoj ruské válečné a poválečné prózy (40. ? 50. léta). Ruští spisovatelé nositelé Nobelovy ceny. Lágrová literatura.
Cíl předmětu
Poslední úprava: LIPTAKO/PEDF.CUNI.CZ (22.04.2009)

Cíl kurzu: Seznámit studenty se základními tendencemi v ruské literatuře sovětského období. Ověřit si všestranné možnosti

při zkoumání a interpretaci originálního ruského uměleckého textu s využitím českého překladu.

Literatura
Poslední úprava: LIPTAKO/PEDF.CUNI.CZ (03.03.2014)

Navakov, A. Russkij avangard. Moskva: Iskusstvo, 1991

Jehlička, M. a kol.: Výbor z ruské literatury klasické a moderní. Praha, SPN 1967.

Mathesius, B.; Franěk, J.: Přehled sovětské literatury I-II. Praha, UK 1971.

Kasack, W.: Lexikon der russischen Literatur ab 1917. Stuttgart 1976.

Žák, J.: Čítanka ruské literatury II. Sovětská literatura. 2. vydání. Praha, Albatros 1988.

Zadražilová, M.: Ruská literatura přelomu XIX. a XX. století. Praha, Karolinum 1995.

Hlaváček, A.; Žák, J.: Výběr textů z ruské literatury XX. století. Praha, Karolinum 1995.

Putna, M.; Zadražilová, M.: Rusko mimo Rusko, I. a II. č. Petrov, Brno 1993 a 1994.

Rajev, M.: Litěratura russkogo zarubežja. Moskva 1994.

Bínová, G.; Dohnal, J.; Jelínková, J.; Kšicová, D.; Mikulášek, M; Pospíšil, I.: Panoráma ruské literatury. Boskovice, Albert 1995.

Sováková, J. ; Filipov, V Přehled ruské literatury. Plzeň: Fraus, 1999

Rassadin, S: Russkaja literatura: ot Fonvizina do Brodskogo. moskva: Slovo, 2011

Buslakova, T.P. Russkaja literatura XX v. Moskva: Vysšaja škola, 2003.

Sylabus
Poslední úprava: LIPTAKO/PEDF.CUNI.CZ (22.04.2009)

Obsah kurzu: Ruská literatura 30. let. Socialistický realismus v ruské a české literatuře. Vývoj ruské válečné a poválečné

prózy (40. ? 50. léta). Ruští spisovatelé nositelé Nobelovy ceny. Lágrová literatura.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK