Seminární práce z literatury - OB2316158
Anglický název: Seminar work on literature
Zajišťuje: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Radka Hříbková, CSc.
Záměnnost : OB2316157
Z//Je záměnnost pro: OB2316157
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Antonín Hlaváček (05.11.2019)
Seminární práce z oblasti ruské literatury 20. století v rozsahu 8-10 tištěných stran, vypracována může být v českém nebo v ruském jazyce. Téma práce je třeba konzultovat s vyučujícím. Nedílnou součástí práce je seznam odborné literatury, resumé v českém (u práce psané rusky) nebo ruském (u práce psané česky) jazyce. Student je povinen dodržovat aktuální bibliografické a citační normy. Seminární práce, které nebudou zpracovány v souladu s pravidly pro zpracování seminárních prací uvedenými na webových stránkách katedry http://userweb.pedf.cuni.cz/krl/, nebudou uznány a budou studentům vráceny k přepracování.
Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Antonín Hlaváček (05.11.2019)

HRALA, M. Ruská moderní literatura 1890-2000. Praha : Karolinum, 2007. ISBN 9788024612010

AKIMOV, B. Poezija serebrjanogo veka. Moskva : EKSMO, 2010. ISBN 978-5-699-21313-9.

KASACK, W. Slovník ruské literatury XX. století. Praha : Votobia, 2000. ISBN 80-7220-084-4.

POSPÍŠIL, I. a kol. Panorama ruské liteartury. Boskovice : Albert, 1995. ISBN 80-85834-04-9.

KŠICOVÁ, D. Od moderny k avantgardě. Brno : Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4271-1.

MATHAUSER, Z. Báseň na dosah Eidosu. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2005. ISBN 80-7308-091-5.

NIKOLJUKIN, A.N. Litěraturnaja enciklopedija těrminov i ponjatij. Moskva : Intelvak, 2001.ISBN 5-93264-026-X .

MICHAJLOV, O.N. Literatura russkogo zarubežˇja. Moskva : Prosveščenije, 2001. ISBN 5-09-010073-X.

ZADRAŽILOVÁ, M. Ruská literatura přelomu 19. a 20. století. Praha : Univerzita Karlova, 1995. ISBN 80-7184-009-2.

 

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PaedDr. Antonín Hlaváček (05.11.2019)

Zpracování a písemné odevzdání zadané práce z dějin ruské literatury 20. století v rozsahu 8-10 stran (včetně bibliografie).