PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Ruština v kulturní sféře I - OB2316144
Anglický název: Russian in a cultural sphere I
Zajišťuje: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Radka Hříbková, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: ZOFKOVA/PEDF.CUNI.CZ (11.11.2008)
Rozvíjet a prohlubovat dovednosti studentů ve specifických oblastech komunikace se zřetelem k běžné a odborné praxi. Rozšířená jazyková a metodická příprava v tematických okruzích požadovaných u různých úrovní zkoušek z cizího jazyka, zejména u státní maturitní zkoušky. Práce v semináři je zaměřena na korekci gramatických chyb, rozšíření slovní zásoby a práci s texty. Důraz je kladen na dialogický i monologický ústní a písemný projev a na vyhledávání a různé formy zpracování a zprostředkování informací v cizím jazyce. Témata: Soukromý život člověka. Člověk a práce. Člověk a společnost. Člověk a příroda. Člověk a technika. Člověk a věda. Člověk a umění.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PaedDr. Antonín Hlaváček (31.01.2018)

 Rozvíjet a prohlubovat dovednosti studentů ve specifických oblastech komunikace se zřetelem k běžné a odborné praxi.

Sylabus -
Poslední úprava: PaedDr. Antonín Hlaváček (31.01.2018)

Rozšířená jazyková a metodická příprava v tematických okruzích požadovaných u různých úrovní zkoušek z cizího jazyka, zejména u státní maturitní zkoušky. Práce v semináři je zaměřena na korekci gramatických chyb, rozšíření slovní zásoby a práci s texty. Důraz je kladen na dialogický i monologický ústní a písemný projev a na vyhledávání a různé formy zpracování a zprostředkování informací v cizím jazyce.
Témata: Kultura a volný čas. Člověk a umění. Člověk a společnost - specifické kulturní tradice v česko-ruském porovnání. Člověk a věda. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Antonín Hlaváček (31.01.2018)

75 % aktivní účast v semináři, samostatné vystoupení na zadané téma v semináři, úspěšné vypracování závěrečného písemného testu. U testu 70 % úspěšnost, je možný 1 opravný termín.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK