PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Korektivní kurz fonetiky II - OB2316125
Anglický název: Corrective phonetic course II
Zajišťuje: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (80)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Hana Žofková, CSc.
Prerekvizity : OB2316011
Záměnnost : OB2316126
Anotace -
Poslední úprava: ZOFKOVA/PEDF.CUNI.CZ (11.11.2008)
Prohloubit návyky praktického osvojení fonetických jevů současné ruštiny jak ve výslovnosti, tak při poslechu. Utvářet dovednost komplexního fonetického rozboru na moderním ruském textu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: ZOFKOVA/PEDF.CUNI.CZ (11.11.2008)

Cíl kurzu: Prohloubit návyky praktického osvojení fonetických jevů současné ruštiny jak ve výslovnosti, tak při poslechu. Utvářet dovednost komplexního fonetického rozboru na moderním ruském textu.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (17.02.2014)

VYČICHLOVÁ, E.; NAVRÁTIL, A. Korektivní kurz ruské výslovnosti.3. upravené vydání. Plzeň: ZČU, 2007.
MUCHANOV, I.L.: Intonacija v praktike russkoj reči. Moskva: Russkij jazyk. Kursy, 2009.
ODINCOVA, I.V.: Zvuki. Ritmika. Intonacija. Moskva: Flinta. Nauka, 2008.
BARCHUDAROVA, E.L.; PANKOV, F.I.: Po-russki - s chorošim proiznošenijem: Praktičeskij kurs russkoj zvučaščej reči. Moskva: Russkij jazyk. Kursy, 2008.
OLIVERIUS, Z.F. Fonetika russkogo jazyka. Praha: SPN, 1974.
AVANESOV, R.I. Russkoje literaturnoje proiznošenije. Moskva, 1972.
BRYZGUNOVA, J.A. Praktičeskaja fonetika i intonacija jazyka. Moskva: Izdatel´stvo moskovskogo universiteta, 1963.
DLOUHÝ, M.; SPIRIDONOV, V. Texty a úkoly k jazykovému rozboru z ruštiny. Praha: UK Pedagogická fakulta, 1995. (pro studenty)
SPIRIDONOV, V. Příručka fonetiky ruského jazyka. Praha: UK Pedagogická fakulta, 1995. (pro studenty)
KOPECKIJ, L.V. a kol. Ruština v soustavě pozorování a cvičení. Praha: SPN, 1964.
BAKUNINA, I.G.; ČIŽOVA, V. A. Metodičeskaja razrabotka urokov po fonetike russkogo jazyka - I, II. Volgograd, 1989.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (17.02.2014)

Intonační varianty při syntagmatickém členění věty. Dynamika, rytmus. Hláskové kombinace: akomodace, asimilace, disimilace, diereze, epenteze, proteze, metateze. Označování měkkosti souhlásek. Základní zákonitosti vztahu fonetického a grafického systému současné ruštiny, fonologický a fonetický princip ortografie.
Transliterace z ruštiny do češtiny a z češtiny do ruštiny. Transkripce.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (27.02.2014)

Požadavky k získání zápočtu

Zápočet získá student, který:

  • byl přítomen nejméně na 75 % seminářů, tj. měl absenci max. 3 hod,
  • se aktivně účastnil seminářů,
  • splnil všechny průběžně zadávané domácí úkoly (všechny úkoly, způsob vypracování a termíny odevzdání jsou uváděny v platném kurzu v systému MOODLE),
  • splnil podmínky ústního zápočtu.

Na zápočet se mohou přihlásit pouze ti studenti, kteří splnili podmínku účasti na seminářích během semestru a mají splněny všechny průběžně zadávané domácí úkoly. Zápočet bude ústní a jeho obsahem bude 1) hlasité čtení zadaného textu, 2) transkripce textu, 3) fonetická analýza zadaného textu a 4) intonační analýza nebo rozbor pravopisných jevů. Při zápočtu budou mít studenti čas na přípravu. Zápočet je možné opakovat pouze jednou, tj. student má celkem 2 možnosti (1 řádný a 1 opravný termín) pro získání zápočtu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK