PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Korektivní kurz fonetiky I - OB2316116
Anglický název: Corrective phonetic course I
Zajišťuje: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (45)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Hana Žofková, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: ZOFKOVA/PEDF.CUNI.CZ (11.11.2008)
Cíl kurzu: Práci v kurzu je nutno zaměřit především na praktické osvojení fonetických jevů, a to jak ve výslovnosti, tak při poslechu. Přitom je nutné opírat se o teoretické poznatky z přednášek. Kromě návyků správné výslovnosti a poslechu komplexně též na moderním ruském textu sleduje učitel i rozvoj mluveného projevu studentů (při reprodukci) a dovednost překladu do mateřského jazyka.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: LIPTAKO/PEDF.CUNI.CZ (17.02.2014)


Práci v kurzu je nutno zaměřit především na praktické osvojení fonetických jevů, a to jak ve výslovnosti, tak při poslechu. Přitom je nutné opírat se o teoretické poznatky z přednášek. Kromě návyků správné výslovnosti a poslechu komplexně též na moderním ruském textu sleduje učitel i rozvoj mluveného projevu studentů (při reprodukci) a dovednost překladu do mateřského jazyka.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (29.08.2016)

Studijní literatura (základní):

 1. KONEČNÝ, J. Praktická fonetika ruského jazyka pro budoucí učitele. Praha: Univerzity Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2015.

Doporučená literatura:

 1. AVANESOV, R.I. Russkoje literaturnoje proiznošenije. Moskva,1972.
 2. BOGDANOVA-BEGLARJAN, N.V. Prygajut na jazyke skorogovorki, kak karasi na skovorodke: Materialy dlja zanjatij po russkoj fonetike. Sankt-Peterburg: Zlatoust, 2013.
 3. BRYZGUNOVA, J.A. Zvuki i intonacija russkoj reči. Lingafonnyj kurs dlja inostrancev. Moskva, 1971.
 4. BRYZGUNOVA, J.A. Praktičeskaja fonetika i intonacija jazyka. Moskva: Izdatelstvo moskovskogo universiteta, 1963.
 5. DLOUHÝ, M.; SPIRIDONOV, V. Texty a úkoly k jazykovému rozboru z ruštiny. Praha: UK Pedagogická fakulta, 1995.(pro studenty)
 6. KOPECKIJ, L.V. a kol. Ruština v soustavě pozorování a cvičení. Praha: SPN, 1964.
 7. MUCHANOV, I.L. Intonacija v praktičeskoj russkoj dialogičeskoj reči. Moskva: Russkij jazyk. Kursy, 2009.
 8. ODINCOVA, I.V. Zvuki. Ritmika. Intonacija: učebnoje posobije. Moskva: Flinta, 2008.
 9. OLIVERIUS, Z.F. Fonetika russkogo jazyka. Praha: SPN,1974.
 10. SPIRIDONOV, V. Příručka fonetiky ruského jazyka. Praha: UK Pedagogická fakulta, 1995. (pro studenty)
 11. ŠUTOVA, I.V. Posobije po obučeniju russkomu udareniju dlja izučajuščich russkij jazyk kak inostrannyj. Moskva: Russkij jazyk. Kursy, 2013.
 12. VYČICHLOVÁ, E.; NAVRÁTIL, A. Korektivní kurz ruské výslovnosti. 1. vyd. Plzeň: ZČU, 2000. Dotisk z r. 2001 (též 1. vyd.) (pro studenty)
Sylabus -
Poslední úprava: LIPTAKO/PEDF.CUNI.CZ (17.02.2014)
Ruské samohlásky. Redukce samohlásek v ruštině při porovnání s češtinou. Měkkostní korelace souhlásek v ruštině a v češtině. Přízvuk: typy přízvuku, místo přízvuku, bezpřízvučná slova, pohyblivý přízvuk, akcentologické typy a varianty. Melodie. Intonační typy ruské věty.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (29.08.2016)

Požadavky k získání zápočtu

Zápočet získá student, který:

 • byl přítomen nejméně na 75 % seminářů,
 • se aktivně účastnil seminářů,
 • splnil všechny průběžně zadávané domácí úkoly (všechny úkoly, způsob vypracování a termíny odevzdání jsou uváděny v platném kurzu v systému MOODLE),
 • splnil podmínky ústního zápočtu.

Na zápočet se mohou přihlásit pouze ti studenti, kteří splnili podmínku účasti na seminářích během semestru a mají splněny všechny průběžně zadávané domácí úkoly. Zápočet bude ústní a jeho obsahem bude 1) hlasité čtení zadaného textu, 2) transkripce textu, 3) fonetická analýza zadaného textu a 4) intonační analýza. Při zápočtu budou mít studenti čas na přípravu. Zápočet je možné opakovat pouze jednou, tj. student má celkem 2 možnosti (1 řádný a 1 opravný termín) pro získání zápočtu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK