PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Přehled ruských dějin - OB2316014
Anglický název: Outline of Russian History
Zajišťuje: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (80)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Hana Žofková, CSc.
P//Je prerekvizitou pro: OB2316155
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Hana Žofková, CSc. (25.04.2007)
Stručná anotace předmětu: Cíl kurzu: Seznámit studenty s klíčovými problémy dějinného vývoje Ruska od nestarších dob do současnosti. Zvláštní pozornost věnovat úloze Ruska ve vztahu k slovanským národům a dějinnému vývoji Evropy. Vytvořit tak předpoklady pro studium ruské literatury a ruského jazyka na základě dějinného kontextu. Obsah kurzu: Celkový průřez politickými a kulturními dějinami Ruska od nejstarších dob po současnost s ohledem na celoevropské souvislosti. Kyjevská Rus. Přijetí křesťanství, orientace na byzantskou kulturu. Tatarský vpád a jeho důsledky. Vznik centralizovaného moskevského státu. Ivan IV., první ruský car. Církevní rozkol, Avvakum. Všestranný rozmach země za Petra I. Ruský barok a klasicismus. Vláda Kateřiny II. Účast Ruska v evropské politice a její politické a duchovní důsledky. Ruské umění 19. století jako součást evropského kulturního vývoje. Ruský podíl na nové tvářnosti evropského umění v první třetině 20. století. Přerušení demokratického vývoje Ruska v důsledku Říjnové revoluce 1917 a komunistické diktatury. Kulturní hodnoty a ztráty sovětského období. Kolektivizace Ruska. Vznik SSSR. Stalinismus. Druhá světová válka a postavení SSSR. Poválečné uspořádání v Evropě.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: ZOFKOVA/PEDF.CUNI.CZ (11.11.2008)

Cíl kurzu: Seznámit studenty s klíčovými problémy dějinného vývoje Ruska od nestarších dob do současnosti. Zvláštní

pozornost věnovat úloze Ruska ve vztahu k slovanským národům a dějinnému vývoji Evropy. Vytvořit tak předpoklady pro studium ruské literatury a ruského jazyka na základě dějinného kontextu.

Literatura
Poslední úprava: LIPTAKO/PEDF.CUNI.CZ (22.04.2009)

Odborná literatura:

ŠVANKMAJER, M.; VEBER, V.; SLÁDEK, Z.; MOULIS, V. Dějiny Ruska, Praha:

Nakladatelství Lidové noviny, 1995.

Mjačin, N. Mir russkoj istorii. Enciklopedičeskij spravočnik. Moskva:

Veče, 1997.

Novikov, I. V. IstorijaRossii v voprosach i otvetach. Moskva, 1996.

Dejničenko, P.G. Polnyj enciklopedičeskij spravočnik Istorija Rossii v kartach, schemach, tablicach. Moskva: OLMA- PRESS, 2001.

Istorija Rossii i jijo bližajšich sosedej. Enciklopedija. Tom 5. Časť vtoraja. Ot dvorcovych perevorotov do epochi Velikich reform. Moskva: Avanta, 2001.

Istorija Rossii i jijo bližajšich sosedej. Enciklopedija. Tom 5. Časť pervaja. Ot drevnich slavjan do Petra Velikogo. Moskva: Avanta, 2001.

Istorija Rossii i jijo bližajšich sosedej. Enciklopedija.?om 5. Časť treťja. Moskva: Avanta, 2001.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: LIPTAKO/PEDF.CUNI.CZ (13.08.2014)

Po splnění všech podmínek zakončení předmětu se student může přihlásit k ústní zkoušce.

Zkouška probíhá v ruštině nebo v češtině (se znalostí termínů v obou jazycích) z odpřednášené problematiky předmětu Přehled ruských dějin (viz Sylabus).

 

Sylabus -
Poslední úprava: LIPTAKO/PEDF.CUNI.CZ (13.08.2014)

Celkový průřez politickými a kulturními dějinami Ruska od nejstarších dob po současnost s ohledem na celoevropské souvislosti. Kyjevská Rus. Přijetí křesťanství, orientace na byzantskou kulturu. Tatarský vpád a jeho důsledky. Vznik centralizovaného moskevského státu. Ivan IV., první ruský car. Církevní rozkol, Avvakum. Všestranný rozmach země za  Petra I. Ruský barok a klasicismus. Vláda Kateřiny II. Účast Ruska v evropské politice a její politické a duchovní důsledky. Ruské umění 19. století jako součást evropského kulturního vývoje. Ruský podíl na nové tvářnosti evropského umění v první třetině 20. století. Přerušení demokratického vývoje Ruska v důsledku Říjnové revoluce 1917 a komunistické diktatury. Kulturní hodnoty a ztráty sovětského období. Kolektivizace Ruska. Vznik SSSR. Stalinismus. Druhá světová válka a postavení SSSR. Poválečné uspořádání v Evropě.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (26.09.2015)

 Podmínky ukončení předmětu:

  • 75% účast na seminářích, tj. max. 3 absence
  • splnění všech zadaných úkolů - ústních i písemných
  • splnění všech průběžných testů (po probrání jednotlivých úseků učiva) alespoň na 70%, každý test má 1 řádný a 1 opravný termín
  • vypracování seminární práce a její prezentace na semináři, seminární práci odevzdat do 14. 12. 2015
  • Po splnění všech podmínek se student může přihlásit k ústní zkoušce.

V průběhu psaní testů jsou studenti povinni dodržovat stejná pravidla, která platí pro písemnou přijímací zkoušku na PedF UK, jinak jim budou materiály odebrány a test považován za nesplněný. Pravidla jsou zveřejněna na webu PedF UK.

Seminární práci student zpracovává v souladu s pravidly KRL pro psaní seminárních prací - viz web katedry.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK