PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Využití SW v matematice - OB2310V04
Anglický název: Using software in mathematics
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (30.09.2008)
Základy užívání programů Mathematice a Mathematica Explorer.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (22.08.2008)

Seznámit studenty s možnostmi CAS a s jejich využitím v matematice.

Literatura -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (30.09.2008)

Kováčová M., Záhonová V., Dobrakovová J. MATHEMATICA pre stredoškolských učiteľov, Bratislava: STU, 2007, ISBN 80-967305-1-7

On-line: http://www.mathematica.cz/dokumenty.php

Metody výuky -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (22.08.2008)

Pracovní seminář.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (22.08.2008)

Samostatná práce studentů prokazující jejich schopnost řešit středně obtížné úlohy z praxe.

Sylabus -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (30.09.2008)

Mathematica

Základy ovládání

Základní funkce

Práce s grafy

Využití v matematické analýze

Využití v algebře

Mathematica Explorer

Seznámení s produktem a základy ovládání

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK