PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Matematický software B-I - OB2310NN92
Anglický název: Mathematical Software B-I
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://class.pedf.cuni.cz/Jancarik/DesktopDefault.aspx?tabindex=6&tabid=27&portalsekce=2
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petr Dvořák, Ph.D.
doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Třída: Matematika 1. cyklus - povinné
Záměnnost : OB2310092
Je záměnnost pro: OKB2310N92
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PILOUS/PEDF.CUNI.CZ (23.02.2013)
Matematika v tabulkových procesorech a základy ovládání programů z oblasti dynamické matematiky. Realizace v Microsoft Excelu a GeoGebře.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Havelková, Ph.D. (23.02.2013)

Cílem předmětu je seznámit studenty s ovládáním, možnostmi a využitím programů GeoGebra a s programem Microsoft Excel.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Havelková, Ph.D. (23.02.2013)

Oficiální nápověda programu GeoGebra

Introduction to GeoGebra

Š. Gergelitsová: Počítač ve výuce nejenom geometrie - průvodce Geogebrou, Generation Europe, 2011, ISBN: 978-80-904974-3-6

V. Havelková: GeoGebra ve vzdělávání matematice, diplomová práce, Pedagogická fakulta UK v Praze, 2012, On-line

Vaníček, J. Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie, UK Praha, Ped. fakulta, ISBN 978-80-7290-394-8

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Havelková, Ph.D. (23.02.2013)

Seminář v počítačové učebně a s možným využitím netobooků studentů.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (20.02.2015)

Vypracovnání seminárních prácí v programech GeoGebra a Microsoft Excel a napsání 2 zápočtových písemek.

Při odevzdávání materiálů v průběhu zkouškového období se musí student dostavit k ústnímu termínu zkoušky/zápočtu.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Havelková, Ph.D. (23.02.2013)

Výuka je organizována formou cvičení. V jedné polovině semestru se studenti seznámí s možnostmi programu GeoGebra. V druhé polovině semestru se studenti seznámení se základy ovládání programu Microsoft Excel. V rámci předmětu budou studenti pomocí programů řešit různé matematické úlohy, přičemž budou konfrontování i s úlohami, které uvedené programy neumí vyřešit, nebo je řeší chybně. Velký důraz bude kladen na samostatnou práci studentů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK