PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do LaTeXu - OB2310253
Anglický název: Introduction into LaTeX
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Záměnnost : OB1310007
Je záměnnost pro: OKB2310253
Anotace -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (19.05.2010)
V rámci předmětu se studenti naučí základům práce s typografickým systémem TeX (resp. LaTeX). Žádné předchozí znalosti nejsou požadovány; jedná se o kurz pro začátečníky. TeX je vhodný pro psaní nejen matematických textů a jeho výhody vyniknou zejména při zpracovávání bakalářské a diplomové práce. Některé odborné časopisy z matematiky a didaktiky matematiky vyžadují příspěvky ve formátu TeX.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (19.05.2010)

Cílem předmětu je zvládnutí typografického systemu LaTeX na takové úrovni, aby v něm student dokázal vysázet svou bakalářskou práci.

Literatura -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (19.05.2010)

Hrubý, Úvod do počítačové typografie, FRPSP, 2003

Havelka, Počítačová typografie pro každého, Grada, 1995

Olšák, Typografický systém Tex, CSTUG, 1995

Goossens, Mittelbach, Samarin, The Latex companion. Addison-Wesley, 1993

Kopka, Daly. A guide to Latex. Addison-Wesley Publishing Company, 1999.

www.cstug.cz

Metody výuky -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (19.05.2010)

Studenti budou pracovat v rámci seminářů na počítačích v počítačové laboratoři, je však výhodou, pokud mají svůj notebook. V průběhu prvního semináře si budou studenti moci TeX nainstalovat na své notebooky.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (19.05.2010)

Ke klasifikovanému zápočtu student splní tři podmínky:

  • Účast v semináři alespoň 80 %
  • Zpracování textu do LaTeXu v průběhu semestru - seminární práce
  • Napsání testu ve zkouškovém období sestávajícího z úpravy textu do LaTeXu a několika dalších úkolů (studenti mohou používat všechny materiály včetně počítače)
Sylabus -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (19.05.2010)

Obsah kurzu:

  • typografická pravidla pro sázení textu obecně a matematického textu zvláště
  • popis typografického systému LaTeX, jeho instalace
  • popis a instalace editoru TexnicCentre
  • psaní obecného i matematického textu v LaTeXu, tabulky, vkládání obrázků apod.
  • převod textu z MS Wordu do LaTeXu
  • sázení větších celků typu bakalářské práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK