PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Elementární matematika - OB2310206
Anglický název: Elementary mathematics
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBM2M103A
Vysvětlení: Rok1
Staré označení: EM1
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Mgr. Derek Pilous, Ph.D.
Třída: Matematika 1. cyklus - povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika
Záměnnost : OB2310001, O02310001
Je korekvizitou pro: OB1310012
Je prerekvizitou pro: OB1310068, OB1310005, OB2310020, OB2310006, OB2310261, OB2310262
Je záměnnost pro: OKB2310206, OB2310001
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Anežka Nováková (24.11.2011)
Standardní úlohy ze středoškolské matematiky z vybraných oblastí, jejichž řešení je nutným předpokladem dalšího studia učitelství matematiky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (19.05.2010)

Cílem předmětu je zopakovat a prohloubit některé základní poznatky z matematiky ze střední školy.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Veronika Tůmová, Ph.D. (22.09.2015)

Moodle kurz:

http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4204

Sbírky úloh pro SŠ:

·         Bušek, I. Řešené maturitní úlohy z matematiky. 3.vyd. Prometheus, Praha, 2005.

·         Petáková, J. Matematika - příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Prometheus, Praha, 1998.

·         Kováčik, J. Řešené příklady z matematiky pro střední školy. 2.vyd. ASPI, Praha, 2001.

·         Kubát, J. Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Prometheus, Praha, 2001.

Skripta pro předmět:

·         Hejný, M., Stehlíková, N. Elementární matematika (rovnice, teorie čísel, kombinatorika, planimetrie). UK v Praze, PedF, Praha, 2000.

·         Hejný, M., Stehlíková, N. Elementární matematika, část II (algebraické výrazy, posloupnosti a řady, pravděpodobnost, stereometrie). UK v Praze, PedF, Praha, 2001.

 

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Veronika Tůmová, Ph.D. (22.09.2015)

Semináře, samostudium, konzultace.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Havelková, Ph.D. (15.09.2013)

Závěrečný test.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Veronika Tůmová, Ph.D. (22.09.2015)

V kursu se budou probírat následující tematické celky:

- Úpravy algebraických výrazů (prvních 6 seminářů)

- Predikátový počet (semináře 7-9)

- Zápisy množin (semináře 10-12)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK