PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Analytická geometrie II - OB2310017
Anglický název: Analytic Geometry II
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBM2M116A
Další informace: http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?PorZobr=1&PolozkaID=61&ClanekID=78
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Třída: Matematika 1. cyklus - povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Prerekvizity : OB2310016
Záměnnost : OB2310N204, OB2310204, O02310017
Anotace -
Poslední úprava: STEHLIKO/PEDF.CUNI.CZ (30.08.2008)
Analytický přístup k následujícím geometrickým transformacím: Shodnosti, podobnosti a afinity v E2 a A2.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: STEHLIKO/PEDF.CUNI.CZ (30.08.2008)

Cílem předmětu je zavést analytický popis geometrických transformací v E2 (shodností, podobností, afinit) a řešit úlohy zahrnující transformace syntetickým i analytickým způsobem. Studenti jsou vedeni k vlastnímu vyvozování poznatků.

Literatura -
Poslední úprava: STEHLIKO/PEDF.CUNI.CZ (30.08.2008)

Na základě skript "Hejný, M., Jirotková, D., Stehlíková, N. Geometrické transformace (metoda analytická). UK v Praze, PedF, Praha 1997" jsou vytvářeny materiály, které jsou k dispozici studentům v elektronické podobě.

§ Brannan, D.A., Esplen, M.F. Gray, J.J. Geometry. Cambridge, UK, Cambridge University Press, 2000.

§ Cederberg, J.N. A course in modern geometries. New York, Springer Verlag, 2001.

§ Gans, D. Transformations and geometries. New York, Appleton-Century-Crofts, Meredith Corporation, 1969.

§ Hejný, M., Jirotková, D., Stehlíková, N. Geometrické transformace (metoda analytická). Praha, UK v Praze, PedF, 1997.

§ Jelínek, M. Transformace. Praha, SPN, 1976.

§ Kuřina, F. Deset geometrických transformací. Praha, Prometheus, 2002.

Metody výuky -
Poslední úprava: STEHLIKO/PEDF.CUNI.CZ (30.08.2008)

Přednáška a cvičení.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: ZHOUF/PEDF.CUNI.CZ (15.08.2011)

Požadavky k zápočtu: Docházka a test.

Požadavky ke zkoušce: Ústní zkouška z AG I a AG II.

Sylabus -
Poslední úprava: STEHLIKO/PEDF.CUNI.CZ (30.08.2008)

Následující pojmy jsou studovány zejména analyticky s odkazem na syntetický přístup probíraný již dříve:

  • Grupa shodností v E2.

  • Grupa podobností v E2

  • Grupa afinit v E2 a A2.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK