PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Chemická informatika - OB2309039
Anglický název: Informatics for Chemists
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Kategorizace předmětu: Učitelství > Chemie
Neslučitelnost : OB2309025, O02309024, O02309025
Záměnnost : OB2309025, O02309024, O02309025
Je neslučitelnost pro: OPBE2E114A, OB2309025, OKB2309025
Je záměnnost pro: OB2309025, OKB2309025, OPBE2E114A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (20.05.2019)
Stěžejním cílem tohoto kurzu je naučit studenty získávat informace specifické pro chemii a její výuku z různých informačních zdrojů, tyto informace zpracovávat a výsledky prezentovat odpovídajícím způsobem. Cílem kurzu je seznámit studenty s databázeni, zvláštnostmi "chemické" typografie, prací s odbornými texty a metodikou tvorby prezentací. V průběhu výuky se posluchači seznámí s odbornými zdroji informací, možnostmi jejich civilizovaného uchovávání, citační etikou, osvojí si práci se softwarem usnadňujícím práci s citacemi, prohloubí své uživatelské znalosti práce s balíkem MS Office, osvojí si další nástroje pro tvorbu prezentací a v neposlední řadě se řádně přidají k utváření tvůrčího ducha celého předmětu.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (14.08.2014)

viz materiály v Moodlovém kurzu

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (20.05.2019)

Zdroje informací

Citační etika a typy citačních norem

Citace

Citování s využitím příslušného softwaru

Využití MS Word v přípravě chemicky zaměřených meteriálů

Využití MS Excel v přípravě přírodovědně zaměřených materiálů

Tvorba prezentací

Prezi.com

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (02.01.2014)

Podmínkou ke splnění předmětu je absence na maximálně 2 seminářích, zisk alespoň 80 % bodů z jednotlivých úkolů a splnění zápočtového testu na alespoň 75 %.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK