Laboratoř analytické chemie - OB2309023
Anglický název: Analytical Chemistry Lab. Course
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D.
Neslučitelnost : OB2309008
Prerekvizity : OB2309037
Záměnnost : OB2309008
Je neslučitelnost pro: OPBE2E112A
Je záměnnost pro: OPBE2E112A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (10.01.2018)
Laboratoře analytické chemie jsou zaměřeny na praktické seznámení studentů se základními analytickými metodami. Předmět rozšiřuje znalosti kvalitativní i kvantitativní chemické analýzy.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (10.01.2018)

Požadavky pro udělení zápočtu

aktivní účast, znalost teoretických základů praktických úloh, provedení všech praktických úloh, vypracování a odevzdání protokolů, odevzdání pracovního místa a stolu (čisté a umyté nádobí včetně případné náhrady nádobí rozbitého či poškozeného)

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (10.01.2018)

Kvalitativní analýza

Důkazové reakce kationtů a aniontů

Určení prvkového složení jednoduché anorganické soli

Kvantitativní analýza

Titrace: acidobazické, srážecí, chelatometrické, oxidačně-redukční

Konduktometrické stanovení obsahu kyseliny ve vzorku