PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Matematika pro chemiky - OB2309020
Anglický název: Mathematics for Chemists
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBE2P102A
Staré označení: MACH
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Neslučitelnost : OB2309029, O02309020
Záměnnost : OB2309029, O02309020
Je neslučitelnost pro: OKB2309029, O02309020, OB2309029
Je záměnnost pro: OB2309029, OKB2309029
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D. (31.01.2007)
Předmět je zaměřen na výklad pojmů vyšší matematiky (derivace, limity, diferenciální počet) a zopakování základních poznatků ze středoškolské matematiky, které jsou nezbytné pro pochopení učiva fyzikální chemie. Je důležitý zejména pro studenty učitelství chemie, kteří nemají jako druhý studijní obor matematiku.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D. (31.01.2007)

KOVÁČIK, J. aj. Řešené příklady z matematiky pro střední školy. Praha : ASPI Publishing s.r.o. 2004

VOŠICKÝ, Z. Matematika v kostce a Cvičení z matematiky v kostce. Praha : Fragment 2004

ČERMÁK, P. Odmaturuj z matematiky 2. Brno : Didaktis 2004

MÍČKA, J. aj. Sbírka příkladů z matematiky. Praha : VŠCHT 2002

REKTORYS, K. Co je a k čemu je vyšší matematika. Praha : Academia 2001

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: ADAMECM/PEDF.CUNI.CZ (20.02.2011)

zkouška - zkoušková písemka (minimální hranice pro známky: 60˜ % - dobře, 75 % - velmi dobře, 88 % - výborně)

Sylabus
Poslední úprava: ADAMECM/PEDF.CUNI.CZ (25.01.2008)
 • Úprava algebraických výrazů - práce se zlomky, práce s mocninami
 • Nejběžnější funkce - lineární, kvadratická, exponenciální, ukázka grafů, definičních oborů
 • Vybrané vlastnosti funkcí - kreslení grafů, určování definičních oborů, obory hodnot
 • Goniometrické funkce a vztahy mezi nimi
 • Věty o logaritmech
 • Derivace funkce - zavedení pomocí grafu funkce, chápání pojmu limita funkce
 • Derivace elementárních funkcí - derivace součtu, rozdílu, součinu a podílu funkcí
 • Náčrty grafů složitěji zadaných funkcí
 • Integrál funkce - motivace; metody integrování - per partes, substituční metody
 • Užití integrálů - výpočet ploch pod grafem funkce, objem rotačního tělesa
 • Užití integrálů ve fyzice
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK