PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Cvičení z analytické chemie - OB2309008
Anglický název: Analytical Chemistry Laboratory Course
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OB2309023
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Neslučitelnost : O02309008
Prerekvizity : OB2309007
Záměnnost : O02309008
Je neslučitelnost pro: O02309008, OB2309023
Je záměnnost pro: OB2309023
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Lucie Koláčná, Ph.D. (30.08.2015)
Cílem praktických laboratorních cvičení je získání základních návyků potřebných v analytické chemii. Studenti se seznámí s metodami kvalitativní i kvantitativní chemické analýzy a osvojí si pravidla čisté, přesné a správné laboratorní práce.
Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Lucie Koláčná, Ph.D. (30.08.2015)

Výběr z úloh:

Kvalitativní analýza

Analytické postupy dělení kationtů a aniontů

Skupinové a selektivní reakce kationtů a aniontů

Kvantitativní analýza

Titrace: neutralizační, srážecí, chelatometrické, oxidačně-redukční

Konduktometrické titrace

 


 

  
Univerzita Karlova | Informační systém UK