Řízení sboru a práce s partiturou II - OB2308266
Anglický název: Choir Conducting - Working with Scores II
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBU2H120A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D.
Prerekvizity : OB2308262
Je prerekvizitou pro: OB2308279, OB2308273, OB2308270
Je záměnnost pro: OB2308213
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: VALASEK/PEDF.CUNI.CZ (19.02.2014)
Předmět navazuje na Řízení sboru a práce s partiturou I. Zahrnuje studium dirigentsky i interpretačně komplikovanějších sladeb. Výuka je realizována skupinově. Studenti si skladby vzájemně zpívají nebo korepetují, čímž se rozvíjí jejich intonační pohotovost a dovednost ve hře partitur. Současně si tím uvědomují vokálně-interpretační problematiku (pěvecko-technické obtíže, rytmus, deklamace, intonace, dynamika apod).
Literatura
Poslední úprava: VALASEK/PEDF.CUNI.CZ (30.08.2011)

Partitury vokálních a vokálně-instrumentálních skladeb pro dětské, ženské, mužské a smíšené sbory různých hudebních epoch a žánrů.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: VALASEK/PEDF.CUNI.CZ (21.02.2012)

Připravenost na seminářích

Detailní znalost studované hudební literatury

Část repertoáru ke zkoušce dirigovat zpaměti

Max. 3 absence

 

Sylabus
Poslední úprava: VALASEK/PEDF.CUNI.CZ (20.02.2012)

formální analýza skladeb

metody nácviku homofonie vs. polyfonie

výstavba pěvecké práce

intonační problematika v návaznosti na pěveckou techniku

rytmická problematika vs. artikulace a deklamace

dynamika

gestické ztvárnění výrazových požadavků