PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Sluchová analýza I - OB2308257
Anglický název: Ear Training I
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.
Záměnnost : OB2308208
Je prerekvizitou pro: OB2308209
Je záměnnost pro: OB2308208
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PECHACEK/PEDF.CUNI.CZ (22.11.2012)
Předmět Sluchová analýza I navazuje na předmět Intonace a sluchová analýza. Je přednostně určen studentům oboru Sbormistrovství a je zaměřen na prohloubení a zdokonalení jejich sluchově analytických schopností a dovedností. Tématické okruhy, kterými se předmět zabývá, jsou v podstatě stejné jako u předmětu Intonace a sluchová analýza. Praktická činnost spočívá převážně v realizaci melodických a rytmicko-melodických diktátů.
Literatura
Poslední úprava: PECHACEK/PEDF.CUNI.CZ (09.09.2011)

PECHÁČEK, S. Vokální intonace a sluchová analýza. I. díl. Praha : Pedagogická fakulta v Praze, 2006. ISBN 80-7290-261-X

PECHÁČEK, S. Vokální intonace a sluchová analýza. II. díl. Praha : Pedagogická fakulta v Praze, 2006. ISBN 80-7290-263-6

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PECHACEK/PEDF.CUNI.CZ (09.09.2011)

1. Pravidelná účast v semináři, maximálně povolené jsou tři absence.

2. Úspěšné zvládnutí probírané látky, prověřované průběžnými písemnými diktáty.

3. Úspěšné zvládnutí probrané látky, prověřené v závěru semestru písemným testem.

Sylabus
Poslední úprava: PECHACEK/PEDF.CUNI.CZ (09.09.2011)

1. Durová a mollové stupnice. Stupnicové postupy v dur a moll.

2. Doškální intervaly.

3. Tónický kvintakord dur i moll. Kombinace stupnicových a akordických postupů.

4. Diatonické terciové postupy v dur i moll.

5. Harmonické kadence v dur i moll.

6. Obraty kvintakordů dur a moll.

7. Volné nástupy hlavních a vedlejších stupňů v dur i moll.

8. Dominantní septakord a jeho obraty.

9. Ostatní doškálné septakordy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK