Základy aranžování II - OB2308248
Anglický název: Rudiments of Arranging II
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D.
Neslučitelnost : OB2308277
Prerekvizity : OB2308247
Záměnnost : OB2308277
Je neslučitelnost pro: OEBHH1723Y, OB2308277
Je záměnnost pro: OEBHH1723Y, OB2308277
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Cíl předmětu
Poslední úprava: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (16.02.2010)

Získání flexibility při práci s rozmanitým obsazením školních souborů a v získání základních návyků pro práci s hudebně výrazovými prostředky pro potřeby aranžování.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (16.02.2010)

Zápočet: písemné zpracování úprav obsažených v sylabu.

Sylabus
Poslední úprava: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (16.02.2010)

1. Lidová píseň a možnosti instrumentálního doprovodu

2. 1 hlas a akordický nástroj - stylizace

3. 2 hlasy a akordický nástroj - stylizace

4. 3 hlasy a akordický nástroj - stylizace

5. Další možnosti instrumentálního doprovodu v úpravách lidové písně

6. Lidová píseň jako základ vokálně instrumentálního variačního cyklu

7. Pedagogické a upravovatelské zásady aranžování variačního cyklu

8. Formální a charakteristické variace

9. Variace kontrapunktické

10. Umělá píseň ve sborových úpravách a capella - korespondence originálu a úpravy

11. Umělá píseň v úpravách pro sbor a doprovod akordickým nástrojem - korespondence originálu a úpravy

12. Píseň jako základ pro předehru chorálového typu

13. Quodlibet