Základy aranžování I - OB2308247
Anglický název: Rudiments of Arranging I
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
Neslučitelnost : OB2308272
Záměnnost : OB2308272
Je neslučitelnost pro: OB2308272
Je prerekvizitou pro: OB2308248
Je záměnnost pro: OB2308272
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: NEDELKA/PEDF.CUNI.CZ (22.02.2012)
Úpravy pro homogenní a různorodé sestavy nástrojů vhodných pro koncertní činnost instrumentálních a vokálně-instrumentálních souborů ZŠ a SŠ.
Literatura
Poslední úprava: VALASEK/PEDF.CUNI.CZ (31.08.2011)

Herden, J. Úpravy pro školní soubory, Praha 2001

Herden, J. Elektronické nástroje v hudební výchově, Praha 2002

Jirásek, O. Skládáme a aranžujeme hudbu na počítači, Praha 2001

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: VALASEK/PEDF.CUNI.CZ (20.02.2012)

Systematická práce na tvorbě aranží, kreativní přístup.

Maximálně 3 absence.

Sylabus
Poslední úprava: VALASEK/PEDF.CUNI.CZ (20.02.2012)

Úpravy vhodné pro pedagogickou praxi:

- píseň s kytarovými značkami (transpozice)

- homofonní dvoj- a trojhlas

- dvojhlas (s ostinatem) + náznaky imitace

- kánon

- písně s melodickým nástrojem (flétna, housle, klarinet in B)

- písně s Orffovským instrumentářem

- vánoční koledy