PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Čtyřruční hra II - OB2308238
Anglický název: Four Hand Playing II
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Prerekvizity : OB2308227
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (05.09.2008)
V návaznosti na předměty Hra sborových partitur a Hra z listu a korepetice se předmět Čtyřruční hra dále podílí na rozvoji pohotovosti studenta ve zběhlosti čtení notového zápisu. Zvláštní pozornost je proto věnována čtyřruční hře z listu, při níž není hlavním cílem detailní výrazové propracování interpretované skladby, ale snaha o ?globální? čtení partitury a její zvukovou realizaci v podobě, která odpovídá technickým možnostem interpreta.
Cíl předmětu
Poslední úprava: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (11.02.2010)

V návaznosti na předměty Hra sborových partitur a Hra z listu a korepetice se předmět Čtyřruční hra dále podílí na rozvoji pohotovosti studenta ve zběhlosti čtení notového zápisu. Zvláštní pozornost je proto věnována čtyřruční hře z listu, při níž není hlavním cílem detailní výrazové propracování interpretované skladby, ale snaha o "globální" čtení partitury a její zvukovou realizaci v podobě, která odpovídá technickým možnostem interpreta.

Literatura
Poslední úprava: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (05.09.2008)

KLEINOVÁ, E. Škola hry z listu na základě čtyřruční hry. Praha : Supraphon, 1982. 199 s.

Čtyřruční úpravy symfonií, koncertů, komorních skladeb (Haydn, Mozart aj.)

Původní čtyřruční literatura, převážně z české i světové hudby 19. stol.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (11.02.2010)

Praktické zvládnutí úkolů obsažených v sylabu

Sylabus
Poslední úprava: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (11.02.2010)

1. Čtyřruční skladby období raného a vrcholného klasicismu

2. Čtyřruční skladby období romantismu

3. Čtyřruční skladby období hudby 1. pol. 20. století

4. Čtyřruční skladby období hudby 2. pol. 20. století

Vstupní požadavky
Poslední úprava: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (11.02.2010)

Žádné

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK