PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Veřejné vystoupení korepetitora - OB2308230
Anglický název: Accompanist Performance
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D.
Prerekvizity : OB2308205, OB2308206
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: VEVERKO/PEDF.CUNI.CZ (05.03.2013)
Studenti si připraví s větším podílem samostatné domácí přípravy klavírní spolupráci pro koncertní vystoupení. Doprovodí několik skladeb vzájemně kontrastujících, popř. rozsáhlejší árii nebo sólový part instrumentálního díla. Koncertní vystoupení je třeba doložit tištěným programem s uvedením jména studenta jako korepetitora.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK